Skip navigation links
Đề án 30
Giới thiệu tổng quan
Hoạt động của Đề án
Kết quả thực hiện Đề án
Góp ý đơn giản TTHC
Tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn thống kê
Hướng dẫn rà soát
Hướng dẫn truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Trung ương
Địa phương
Tra cứu TTHC
Áp dụng tại cấp tỉnh
Cơ quan TW trên địa bàn
Áp dụng tại cấp huyện
Áp dụng tại cấp xã

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Công báo tỉnh Lâm Đồng

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30 TỈNH LÂM ĐỒNG


 Đề án 30 Chính phủ


CSDL quốc gia về TTHC - Bộ TTHC tỉnh Lâm Đồng 


Mời góp ý và kiến nghị đơn giản hoá TTHC tỉnh Lâm Đồng 

Thư ngõ mời góp ý và kiến nghị đơn giản hóa TTHC.

UBND tỉnh kêu gọi các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia góp ý, đánh giá, rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, giúp UBND tỉnh Lâm Đồng sớm hoàn thành công tác rà sóat đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn chỉnh các qui định về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính bằng cách nghiên cứu nội dung các bộ thủ tục hành chính đã được tỉnh công bố và điền vào các biểu mẫu rà soát: Biểu mẫu 3, 3a, 3b (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: www.lamdong.gov.vn (chuyên mục CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH).

Các ‎ý kiến đóng góp xin gửi về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh trước ngày 31/12/2010, bằng các hình thức:

- Bản giấy, gửi theo địa chỉ:

Tổ công tác thực hiện Đề án 30,

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng,

Số 04 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt.

- Bản điện tử (file) gửi theo địa chỉ: to30lamdong@gmail.com.

 Tin tức - tài liệu mới

 Bộ TTHC tỉnh Lâm Đồng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30 TỈNH LÂM ĐỒNG
Chỉ đạo trực tiếp : Ông Võ Ngọc Hiệp - Tổ trưởng - Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3533428 - Fax: 063.3821138 - Email: to30lamdong@gmail.com
 
                            <Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 7 và độ phân giải 1024 x 768.>
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam