Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

 Quy hoạch các ngành, lĩnh vực

Đề án khôi phục, nâng cấp môi trường cảnh quan Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2005 và định hướng đến năm 2010
(Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng, V/v phê duyệt đề án khôi phục, nâng cấp môi trường cảnh quan Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2005 và định hướng đến 2010)..
Khu du lịch Đankia - Suối Vàng là một trong bốn khu du lịch tổng hợp quốc gia đã được xác định trong quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 97/2003/QĐ-TTg ngày 22/07/2003
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII nhiệm kỳ 2001-2005 và lần thứ VIII nhiệm kỳ 2006 -2010 xác định Khu du lịch Đankia-suối Vàng là một trong 09 công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, xác định ngành kinh tế du lịch là ngành kinh tế động lực của Tỉnh.
Trang sau

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready