Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Quy hoạch phát triển
Thành phố Đà Lạt
Thị xã Bảo Lộc
Các huyện
Các ngành, lĩnh vực
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

 Quy hoạch phát triển

Pursuant to Article 3 of Circular No. 38 /201 4 /TT LT -B YT-BTC dated 14th November 2014 of the Minister for Health and the Minister for Finance, stipulating the price ceilings  for opioid addiction treatment service using alternative medications;
Deploying the Government's Resolution No. 17 / NQ-CP of March 7, 2019 on a number of tasks and solutions for the development focus of the e-government in the 2019-2020 period, with an orientation toward 2025 (hereinafter write abbreviated as Resolution 17), the provincial People's Committee issues an Action Plan to implement Resolution 17, with the following principal contents:
Pursuant to Decision No. 1393/QĐ-TTg dated 25th September 2012 of the Prime Minister on approving National Strategy on Green Growth up to 2020, the vision to 2050;
Pursuant to Decree No. 98/2018/NĐ-CP dated 5 th  July 2018 of the Prime Minister on the policies to encourage the development of cooperation and connection in the production and consumption of agricultural products;
Pursuant to Clause 1, Article 3 of Circular No. 03/2019/TT-BTC of the Minister of Finance dated 15 th January 2019 stipulating budgeting, items and funding from the State budget to implement initiative activities;
Pursuant to Prime Ministerial Decision No. 1851/QĐ-TTg dated 27 th  December 2018 on approving the Project “Improving the transfer, self-management and development of technologies from foreign countries into Viet Nam in prioritized fields for the period until 2025 with a vision to 2030” (hereinafter called the Project), the Provincial People’s Committee issues the Plan on implementing the Project with the following key contents:
Các tin khác
Trang sau >>

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready