Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 

Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 4/6/2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

 

Kế hoạch nhằm xây dựng, phát triển, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/KH của Ban Bí thư Trung ương khóa XII và Kế hoạch này. Chú trọng nâng cao vai trò của tổ chức đảng, đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường kết nạp công nhân và chủ doanh nghiệp vào Đảng... Qua đó, làm cho chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. 

 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. 

 

Theo đó, đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng phải tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Căn cứ Quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân để hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Trong đó, quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động; việc phát hiện, giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động. 

 

Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, cấp ủy huyện và tương đương chỉ đạo rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp, nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở nơi khác. Nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp; đồng thời tích cực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và chuẩn bị các điều kiện thành lập chi bộ. 

 

Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.  

 

Kế hoạch số 86-KH/TU cũng đề ra trách nhiệm của cấp ủy cấp huyện quan tâm chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề,... theo thẩm quyền để bổ sung nguồn đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Chú trọng tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.  

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready