Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Khảo sát tình hình thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Khảo sát tình hình thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(LĐ online) - Ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tình hình mới” tại xã vùng sâu Rô Men, Đam Rông.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Romen, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với mặt MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã và hệ thống chính trị của thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và vai trò quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đồng thời, yêu cầu các đoàn thể địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới: Tăng cường nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tốt những vụ việc nổi cộm ở địa phương, những vấn đề bức xúc, các vấn đề mới nảy sinh, vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, quyết tâm về đích nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục thực hiện việc giám sát nhân dân và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
ipv6 ready