Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Huyện ủy Đạ Tẻh khen thưởng 9 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Huyện ủy Đạ Tẻh khen thưởng 9 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(LĐ online) - Chiều 13/1/2020, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 (mở rộng) với sự tham dự của các đồng chí Huyện ủy viên khóa VIII, các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, bí thư các tổ chức cơ sở Đảng… Nội dung của hội nghị gồm: Thông qua công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; ban hành Nghị quyết của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020; khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên. 

 

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Năm 2019, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Đảng phù hợp với tình hình thực tế địa phương; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Bên cạnh đó, Huyện ủy chú trọng việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW; quan tâm công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cũng như công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 gắn với cả nhiệm kỳ. 

 

Kết quả: Đảng bộ huyện tự đánh giá và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37/40 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 92,5%; trong đó, có 08 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 21,6%, 01/40 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 2,5%, 02/40 TCCS Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 5%. Về đảng viên, đã đánh giá, xếp loại 1.986/2.161 đảng viên (miễn sinh hoạt và chưa đủ thời gian xếp loại có 175 đảng viên); trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.854 đảng viên, tỷ lệ 93,4%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 243 đảng viên, tỷ lệ 13,1%, hoàn thành nhiệm vụ 116 đảng viên, tỷ lệ 5,8% và không hoàn thành nhiệm vụ 15 đảng viên, tỷ lệ 0,8%.

 

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó, Huyện ủy Đạ Tẻh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nêu cao tính đoàn kết, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 05/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

 

Một số chỉ tiêu cụ thể: Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt trên 95%; kết nạp 50 đảng viên mới; 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện đạt vững mạnh trở lên; Đảng bộ huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, Huyện ủy Đạ Tẻh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên các mặt công tác như: Công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động quần chúng; xây dựng hệ thống chính trị. 

 

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã khen thưởng có 8 tập thể là các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy hoành thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, 1 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2015 - 2019) là Chi bộ Trường tiểu học Quốc Oai (Đảng bộ xã Quốc Oai) và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2015 – 2019).

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready