Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Đạ Tẻh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Đạ Tẻh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

Mua và đọc báo, tạp chí (TC) của Đảng là chủ trương được quán triệt từ năm 1996 bởi Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII). Ở tỉnh Lâm Đồng, một trong những Đảng bộ triển khai thực hiện chủ trương này có hiệu quả là Huyện ủy Đạ Tẻh.

 

Sinh hoạt chính trị trong giờ chào cờ của Chi bộ Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh. Ảnh: M.Đ

 

Rà soát việc mua đến từng tập thể, cá nhân 

 

Trong nhiệm kỳ thứ IX, ngày 27/5/2015, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU (Chỉ thị 32) “Về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; và ở nhiệm kỳ X này, BTV Tỉnh ủy tiếp tục có Kết luận số 551-KL/TU, ngày 13/6/2019. Qua đó, BTV Huyện ủy Đạ Tẻh đã ban hành Công văn 118-CV/HU ngày 13/7/2015 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 32 và gần đây, triển khai thực hiện Kết luận số 551-KL/TU Huyện ủy Đạ Tẻh tiếp tục ban hành Công văn số 669-CV/HU ngày 8/7/2019 để chấn chỉnh.

Trước hết, Huyện ủy giao cơ quan Bưu điện huyện rà soát việc đặt mua báo, tạp chí ngay tại thời điểm tháng 7/2019. Từng chi bộ (CB) của các Đảng bộ đã đặt mua hay chưa đặt mua được nêu tên cụ thể. Trong đó, đã đặt mua báo Nhân dân (ND) và báo Lâm Đồng (LĐ) ở Đảng bộ thị trấn 33/34 CB; xã Đạ Kho 11/16 CB; xã Triệu Hải 11/11 CB; xã Quảng Trị 10/10 CB; xã Đạ Pal 11/11 CB; xã Hà Đông 8/8 CB; xã Mỹ Đức 12/12 CB; xã Quốc Oai 11/11 CB; xã An Nhơn 11/15 CB; xã Hương Lâm 11/11 CB và xã Đạ Lây 9/14 CB. 

 

Thực tế cho thấy, một số CB trường học, quân sự, trạm y tế chưa đặt mua báo của Đảng. 

 

Đối với các Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy như quân sự, công an, y tế, cơ quan huyện 100% CB đều đặt mua báo ND và LĐ; đặc biệt 5/5 CB của đảng bộ y tế và 11/11 CB của Đảng bộ cơ quan huyện đều đặt mua TC Cộng sản. Tại CB độc lập thuộc các cơ quan, đơn vị cũng đặt mua 3 loại TC và báo theo quy định như các trường THPT Đạ Tẻh, Lê Quý Đôn, Dân tộc nội trú, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế, Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Lâm nghiệp... Đối với cá nhân 40 năm tuổi Đảng trở lên, toàn huyện Đạ Tẻh có 134 người được đặt mua báo ND và báo LĐ. 

 

Căn cứ thực tế này, Huyện ủy giao các cơ quan liên quan trong huyện vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện ủy phối hợp hướng dẫn các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc Huyện ủy sử dụng kinh phí đặt mua đúng quy định; tổng hợp danh sách các Ban Xây dựng Đảng, các đối tượng được cấp báo để làm đầu mối đặt mua. Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhất là đảng ủy các xã, thị trấn sử dụng kinh phí đặt mua đúng quy định. Đảng ủy các xã, thị trấn đặt mua TC Cộng sản cho Đảng bộ và báo ND, báo LĐ cho tất cả các CB trực thuộc (cả CB trường học, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc). Cơ quan bưu điện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức phát hành đầy đủ, kịp thời đến các tổ chức, cá nhân. Bưu điện thông tin kịp thời những đơn vị không thực hiện theo Chỉ thị 32 để Ban Tuyên giáo tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy. Đối với các TCCS đảng, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đặt mua, đọc và làm theo báo, TC của Đảng. Các CB trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm đặt mua TC Cộng sản và đặt mua báo ND, báo LĐ cho các CB và chi đoàn cơ quan mình. Thường trực Huyện ủy cũng giao Ủy ban Kiểm tra tham mưu đưa vào chương trình kiểm tra hàng năm nội dung thực hiện Chỉ thị 32. 

 

Trau dồi kiến thức nghị quyết từ báo, tạp chí của Đảng 

 

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh Hồ Quốc Phong khẳng định, đến ngày 1/8/2019, 100% CB, các TCCS đảng cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn đều đã đặt mua báo, tạp chí của Đảng đúng quy định. Trong xu thế xa lộ thông tin phát triển mạnh, làm thế nào chuyển nhận thức qua những ấn phẩm của Đảng vào thực tiễn hành động luôn luôn là thách thức. Ở Đạ Tẻh, ông Hồ Quốc Phong cho tôi biết: “BTV Huyện ủy đã chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo ban hành công văn hướng dẫn đưa việc đọc báo Đảng, nhất là chuyên mục “Gương sáng đời thường” trong dịp chào cờ sáng thứ hai và trong sinh hoạt CB. Qua công tác thẩm định tổ chức đảng hàng năm cũng như tham gia dự sinh hoạt CB hàng tháng, các tổ chức công tác của Huyện ủy đã ghi nhận hầu hết các CB nghiêm túc đưa chuyên mục này trong sinh hoạt chính trị”. Những đơn vị nổi bật thực hiện tốt yêu cầu này như lực lượng vũ trang, cơ quan trường học, một số CB cơ quan Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Công ty Lâm nghiệp, CB Tổ dân phố 4A thị trấn và 4A của xã Triệu Hải...

 

Không dừng lại việc đọc báo Đảng, ở xã Triệu Hải, Đoàn Thanh niên làm theo báo Đảng đạt nhiều hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, tổ chức này đã huy động, tân trang và tặng 31 xe đạp cũ cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện; huy động mạnh thường quân được 24 triệu đồng để tặng sữa, bánh mì miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã... Những mô hình hay được báo chí giới thiệu, các tổ chức đoàn thể trên huyện phát động học tập noi theo. Đó là các mô hình như “Xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, vườn xanh, ngõ đẹp, đường sạch” của MTTQ; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh niên; “Đạo đức người nông dân trong sản xuất”, “Tái sử dụng hiệu quả từ rác thải” của Hội Nông dân... Bí thư CB Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ Tẻh Nguyễn Xuân Lương cũng chia sẻ: Tôi coi báo Đảng là tài liệu chính thống, là sách giáo khoa của mình để báo cáo với CB và quần chúng. Nghị quyết của Đảng luôn luôn là mới, luôn là vấn đề sống còn của đất nước, vì vậy mỗi đảng viên vẫn phải học. Từ đó, với sự lĩnh hội và năng lực của từng người, đảng viên lan tỏa đến với quần chúng. Thông qua báo chí, chúng tôi có thêm những thông tin mới; hiểu những vấn đề còn dư luận đầy đủ hơn để thông tin lại cho mọi người. Những buổi sinh hoạt chính dưới cờ càng trở nên sinh động, sôi nổi và gắn bó tình đồng chí với nhau hơn. 

 

Ông Hồ Quốc Phong cũng chia sẻ, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, giải pháp tới đây đồng thời là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi cá nhân, vừa tích cực mua, đọc báo, TC; vừa tham gia đưa tin, viết bài, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; đưa phong trào đọc và làm theo báo Đảng trở thành nề nếp. Quan tâm chỉ đạo công tác phát hành, tăng cường theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời; đánh giá, tuyên dương... Ông Phong cũng gửi gắm: “Các cơ quan báo chí của Đảng cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; thông tin phải chính xác, nhanh nhạy; tăng cường các thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra... để thu hút được độc giả”. 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready