Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Cách mạng là việc chung cả dân chúng
Cách mạng là việc chung cả dân chúng 

Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam rũ bỏ ngàn năm đêm trường tăm tối, lầm than dưới chế độ phong kiến, thực dân để đứng lên ngẩng cao đầu làm công dân của nước độc lập, tự do. 74 năm đi qua nhưng bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn nước ta đổi mới, phát triển và hội nhập hiện nay. Đánh giá về Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một trong những nguyên nhân làm nên thắng lợi đó là có sự tham gia của toàn dân đoàn kết. Theo Bác, lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó. Lực lượng làm nên thành bại của cách mạng, thành công của công cuộc kiến thiết nước nhà đi tới ấm no, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập, thống nhất Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh chính là Nhân dân. 

 

Quần chúng nhân dân có sức mạnh vô địch, tuy nhiên muốn Nhân dân phát huy được sức mạnh đó thì họ cần phải đoàn kết lại. C. Mác đã từng kêu gọi “vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”. Nhờ đoàn kết mà giai cấp công nhân đã giành được thắng lợi. V.I. Lênin luôn khẳng định và đánh giá cao việc động viên và phát huy mọi lực lượng của quần chúng nhân dân. 

 

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 3/11/2009 thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCHTW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, theo Tỉnh ủy Lâm Đồng: Nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung xây dựng, phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo và nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Chính vì vậy, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. KT-XH toàn tỉnh phát triển nhanh chóng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu xã hội; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc... Đến năm 2018, tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 8,59%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.100 tỷ đồng (bằng 105% dự toán địa phương). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngành công nghiệp, xây dựng và lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh; lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế, khách qua lưu trú tăng khá so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân các dân tộc tiếp tục cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,74 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,85%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,5%... Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... không ngừng phát triển, chuyển biến tích cực. 

 

Tuy đạt những kết quả to lớn, đặt nền tảng cho những năm sau song việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Lâm Đồng cũng còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục với quyết tâm chính trị cao. Đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề này chưa sâu rộng và thường xuyên. Một số địa phương, đơn vị ban hành văn bản triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về đại đoàn kết còn chậm; nội dung cụ thể hóa Kết luận, Nghị quyết về đại đoàn kết còn chung chung, nặng về hình thức. Chênh lệch về đời sống vật chất, tinh thần giữa thành thị và vùng sâu, vùng xa còn khoảng cách lớn, phân hóa giàu nghèo trong các thành phần xã hội chưa được thu hẹp đáng kể.  

 

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước “ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn”, tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, các cấp ủy đảng và các địa phương cần thấm nhuần hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người” và điều mà Người cũng khẳng định “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready