Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống Mặt trận
10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống Mặt trận 

10 năm qua (2006 - 2016), MTTQ các cấp trong tỉnh đã dành nhiều công sức, nhiệt huyết tuyên truyền, vận động các chức sắc, người có uy tín, người tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đồng thuận tham gia tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnhh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu

Bí thư Tỉnhh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh hiện có 39 tổ chức thành viên, 95 ủy viên, 22 cán bộ chuyên trách; UBMTTQ 12 huyện, thành phố có 696 ủy viên; UBMTTQ 147 xã, phường có 5.371 ủy viên, có 14.397 thành viên ban công tác mặt trận tại thôn cùng đội ngũ cộng tác viên năng nổ tại cơ sở đã và đang hoạt động rất tích cực. Họ là những đội ngũ cán bộ mặt trận có uy tín, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng môi trường xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh. Riêng về công tác dân tộc, tôn giáo luôn được MTTQ các cấp đặc biệt chú trọng, tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng DTTS; vận động đồng bào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; luôn cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch… Cụ thể, từ năm 2006 đến nay, MTTQ tỉnh và các cấp đã tổ chức thành công đại hội đại đoàn kết dân tộc ở 94 xã, phường, thị trấn trong tỉnh và đại hội ở cấp tỉnh; khảo sát thực hiện chính sách dân tộc và các phong tục tập quán trong vùng đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên ở Lâm Đồng; triển khai tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tổ chức tọa đàm “Đồng bào các DTTS Lâm Đồng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức gặp mặt biểu dương 100 cá nhân, đại diện gia đình tiêu biểu có công với cách mạng trong vùng đồng bào DTTS; tổ chức khảo sát kiến nghị với tỉnh về kế hoạch đào tạo, quy hoạch sử dụng cán bộ người DTTS; biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 nhằm kịp thời động viên, khích lệ, tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Hiện nay, MTTQ và các thành viên đang triển khai kế hoạch khảo sát các hình thức tự quản, các mô hình “Tổ già làng”, “Hội đồng già làng”, “Hội đồng bào tự quản”, “Tổ hòa giải”… trong vùng đồng bào DTTS nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và có kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh.
 
Được biết, toàn tỉnh hiện có 6.791 tổ tự quản tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và cộng đồng dân cư. Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quần chúng nhân dân đã kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra đầu thú, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng xử lý, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật. Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư đã tích cực tham gia nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Thống kê sơ bộ từ 2006 đến nay, MTTQ và các thành viên đã phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Công an nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 15.000 đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương, nhiều trường hợp giúp đỡ có tiến bộ, ổn định cuộc sống, góp phần hạn chế gia tăng tội phạm.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Trong 10 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức vận động, tập hợp, xây dựng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền trong nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức tham gia tích cực công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Trong đó, chú trọng phát huy vai trò các vị chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS nên đã tạo hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, đâu đó vẫn còn một số hạn chế trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa các thành viên còn chưa chặt chẽ, chưa chú trọng đổi mới, việc kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác triển khai còn chưa thường xuyên, việc thông tin báo cáo chưa đi vào nề nếp… Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới được Ban Thường trực MTTQ tỉnh xác định, đó là tiếp tục quán triệt có hiệu quả chủ trương của Đảng “về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” gắn với triển khai Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương ngày 1/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị ngày 22/10/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Trong đó, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với phát huy vai trò người tiêu biểu, thực hiện tốt quy chế phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready