Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII 

Sáng nay 5/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, tại các điểm cầu có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận trình bày tóm tắt những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nhấn mạnh đây là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới trong giai đoạn nhiều biến động trong nước và thế giới. Trong 2 ngày, từ ngày 16 đến 18/5/2019, tại thủ đô Hà Nội, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 10, đồng thời tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready