Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Thấm nhuần tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Thấm nhuần tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQ TW4 khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được xác định là một trong những “rường cột” đóng vai trò quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở Ðảng ủy Khối Các cơ quan (ÐUKCCQ) tỉnh. Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng cũng như trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan trực thuộc ÐUKCCQ tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân
 Chi bộ Báo Lâm Đồng năm 2018. Ảnh: Hồng Hải

Đảng bộ KCCQ tỉnh hiện nay có 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 2.700 đảng viên. Để triển khai NQ TW4 khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đảng viên hàng năm, trong hai năm 2017, 2018, Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Cả hai năm đều nhấn mạnh vào nội dung yêu cầu các TCCSĐ kiểm điểm sâu, kỹ nội dung thực hiện NQ TW4 khóa XII và Chỉ thị 05. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và đánh giá cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ.

Cùng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn chú trọng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và thực hiện NQ TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 ở các TCCSĐ. Đồng thời, căn cứ tình hình lãnh đạo và hoạt động của các TCCSĐ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã gợi ý nội dung kiểm điểm tập thể cấp ủy và bí thư cấp ủy cho các TCCSĐ; nội dung tập trung vào việc nhận diện có hay không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần NQ TW4 khóa XII gắn với việc kiểm điểm kết quả khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần NQ TW4 khóa XI. Qua tham dự kiểm điểm Thường trực Đảng ủy Khối đã kịp thời phê bình, chỉ rõ khuyết điểm, yêu cầu các tập thể, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, nhìn thẳng vào sự thật, lấy tư cách người đảng viên để tự nhìn nhận, soi rọi và kiểm điểm, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hai năm qua, tinh thần NQ TW4 khóa XII đã được thấm nhuần trong các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối. Từ đó, ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực; đảng viên “tự soi, tự vấn, tự điều chỉnh” hướng tới hành vi chuẩn mực hơn. 

Qua đó, trong Đảng bộ Khối đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Điển hình như: Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt với mô hình: “Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy”. Mô hình: “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật trong thi hành nhiệm vụ công chức Kiểm lâm”, “Đồng nghiệp cùng tiến, vì sự nghiệp bảo vệ phát triển rừng” ở Đảng bộ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Chi bộ Sở Thông tin - Truyền thông với mô hình đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc đã mở kênh thông tin phản bác các luận điệu sai trái trên trang thông tin điện tử...

 Đồng chí Vũ Kim Sinh - Bí thư ĐUKCCQ tỉnh nhận định, qua 2 năm thực hiện NQ TW4 khóa XII đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đoàn thể được nâng cao, nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, sinh hoạt chuyên đề được quan tâm nhiều hơn; tác phong, lề lối làm việc được nâng cao; đặc biệt công tác phê bình, tự phê bình nhằm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc thực hiện NQ TW4 khóa XII toàn Đảng bộ Khối có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu; tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị để thực hiện việc học tập và làm theo được xây dựng nhưng chưa tạo sự chuyển biến rõ nét; việc xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ TW4 khóa XII, thời gian tới, ĐUKCCQ tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, nhất là tập trung chỉ đạo việc tiến hành kiểm điểm bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng; cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản hàng năm, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, các đơn vị thực sự đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready