Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo
Tăng cường vận động, đoàn kết tôn giáo 

Sau khi Ðảng Ðoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có kế hoạch về việc tổ chức thực hiện đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, Tỉnh ủy Lâm Ðồng đã ban hành kế hoạch thực hiện. Từ nền tảng sẵn có là truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, công tác này đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật và đang tiếp tục được duy trì.

 

Vào các dịp lễ Noel, lễ Phật đản hay ngày lễ trọng hàng năm, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh luôn tổ chức đoàn đi thăm hỏi chúc mừng, trong đó có đủ thành phần các tôn giáo trong tỉnh cùng tham dự. Ảnh: N.Thu

 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết tôn giáo trước hết, phải lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm điểm tương đồng, dùng cái tương đồng để khắc phục sự dị biệt. Lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm mẫu số chung. Nguyên tắc này dựa trên phương châm “Dân tộc trên hết - Tổ quốc trên hết” và “tất cả do con người, tất cả vì con người”. Lợi ích của từng tôn giáo gắn chặt với lợi ích của cả cộng đồng dân tộc, muốn đoàn kết được đồng bào tôn giáo vào trong khối đại đoàn kết dân tộc thì phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Người viết “Mục đích cao cả của Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đều muốn mọi người có cơm ăn, áo mặc, bình đẳng, tự do và thế giới đại đồng”. Đồng thời, Bác nhấn mạnh, lòng yêu nước và đức tin tôn giáo không có gì mâu thuẫn, trái lại còn gắn bó chặt chẽ với nhau. Một người dù theo tôn giáo nào thì trước hết người đó phải là công dân, có nghĩa vụ với dân tộc, đất nước. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tức là tôn trọng Nhân dân, tôn trọng nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân dân, tôn trọng một yêu cầu về tự do, dân chủ trong đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. 

 

Theo Kế hoạch số 88 ngày 6/6/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, việc tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay cũng nhằm mục đích để các chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Hiểu về quyền, nghĩa vụ của công dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội tại địa phương. Mặt khác, cần tiếp tục tăng cường nguồn lực đóng góp của mọi tổ chức xã hội, trong đó có các tổ chức tôn giáo cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, địa phương trong tình hình mới. Sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tôn giáo và đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự, mất an toàn xã hội, gây chia rẽ các tôn giáo và khối đại đoàn kết các dân tộc.

 

Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kịp thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo. Xác định công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn tỉnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

 

Chặng đường nhiều năm qua cho thấy những quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vun đắp tạo nên nền tảng kinh tế - xã hội của Lâm Đồng ngày càng phát triển. Trong đó, các tôn giáo, các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng với các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, động viên bà con tín đồ tôn giáo và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng địa phương ổn định và phát triển. 

 

UBMTTQ tỉnh luôn xác định nội dung trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm với mục tiêu tiếp tục vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, gia đình và cộng đồng dân cư thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia đóng góp công sức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, trong năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay, UBMTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổ chức nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, gắn với xây dựng các “Nhân tố điển hình - gương nguời tốt, việc tốt”. Kịp thời lựa chọn, giới thiệu tổ chức tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong tỉnh, phát huy vai trò của các vị chức sắc, nhà tu hành tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ và Nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông... thông qua xây dựng các mô hình tự quản như: Giáo xứ, Họ đạo, Khu dân cư có đông đồng bào theo các tôn giáo, cơ sở thờ tự “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”, giáo xứ yên bình không có tệ nạn xã hội, giáo xứ làm tốt công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu... Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ghi nhận những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, của các vị chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận ghi nhận: Bên cạnh sự tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt của các cấp, các ngành, cần có sự vào cuộc của toàn dân, toàn xã hội. Trong đó có sự chung sức, đồng lòng của đồng bào các tôn giáo trong tỉnh. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh mong rằng các vị chức sắc các tôn giáo với tình cảm, uy tín, vai trò, trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết giữa vùng có đạo với vùng không có đạo, đoàn kết với các tôn giáo bạn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết, động viên bà con tín đồ thi đua sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. 

 

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready