Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Ngành Tuyên giáo - một năm nhiều đổi mới
Ngành Tuyên giáo - một năm nhiều đổi mới 

Với việc không ngừng sáng tạo, đổi mới, trong công tác tuyên truyền, tham mưu cấp ủy…; công tác Tuyên giáo năm 2019 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ đó, góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Các tập thể được khen thưởng làm tốt nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2019

 

Năm 2019, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được nâng lên. Các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa XII) và tại kỳ họp thứ 7, 8 Quốc hội khóa XIV nhận được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

 

Tại Lâm Đồng, năm 2019 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019 đã được các địa phương, đơn vị trong tỉnh tham mưu cấp ủy các cấp cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh. Ngành Tuyên giáo bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; chủ động, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong năm 2019.

 

Cụ thể, đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với hình thức phong phú, đa dạng. Chủ động tham mưu tổ chức thông báo nhanh và triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên. Triển khai thông tin đến sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, kết luận có liên quan về “Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định 08-QĐi/TW, Quy định 205-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và một số nghị quyết chuyên đề, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

Đã thực hiện kết nối hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cấp huyện để đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được tiếp thu nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh; từ đó các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền để quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân… nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cần triển khai. 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Năm 2019, công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực tuyên giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ nét ở việc tham mưu chương trình, kế hoạch khảo sát và làm việc với các địa phương, đơn vị; chú trọng bám sát vào các đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện để tiến hành khảo sát, lấy ý kiến về những vấn đề tác động trực tiếp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, nắm bắt được nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao tính lý luận và có căn cứ để tham mưu các cấp ủy đảng trong cụ thể hóa triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất giải quyết các vướng mắc, bất cập.

 

Ban Tuyên giáo đã tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, đổi mới. Trong đó, xác định việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung trọng tâm cùng với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Vì vậy, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lý luận, giá trị thực tiễn bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời liên hệ với thực tiễn chi bộ, cơ quan, đơn vị để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

 

Đặc biệt, toàn tỉnh đã tham mưu và tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp huyện và chung kết cấp tỉnh. Đã có tổng cộng 1.027 đội thi với trên 10 ngàn người tham gia. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, đã phản ánh một cách toàn diện kết quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại mỗi địa phương, đơn vị. Qua đó, những mô hình hay, việc làm tốt đã được thể hiện chân thật, sống động thông qua hoạt cảnh sân khấu. 

 

Ngoài ra, đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về Di chúc của Bác Hồ như: Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”; Học viện Lục quân Đà Lạt tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn”; Đảng ủy Khối Các cơ quan tọa đàm với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học từ thực tiễn”; Tỉnh Đoàn tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Lâm Đồng nhớ lời Di chúc theo chân Bác”,... Trong dịp này toàn tỉnh đã có 103 tập thể và 197 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị tài liệu, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, tăng cường cung cấp nội dung và định hướng thông tin cho báo chí, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin, được dư luận trong cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

 

Có thể nói, kết thúc năm 2019, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đã bám sát nhiệm vụ đề ra, nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong năm 2019, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Vĩnh Phúc cho rằng: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2015-2020, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo. Với tinh thần đó, trong năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh cần phối hợp và triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo.

 

 Thực hiện chủ đề năm 2020 “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, ngành Tuyên giáo xác định cần chủ động tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng. Triển khai nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” và tổ chức các sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tham mưu định hướng các nhiệm vụ trên lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready