Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Hội nghi trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Hội nghi trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

(LĐ online) - Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Lâm Đồng

 

Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhận định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

 

Cũng theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí; từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp. 

 

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

 

Nguyên nhân được chỉ ra đó là: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết liệt trong chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chỉ thị 05 được hiệu quả, đồng bộ và chặt chẽ từ Trung ương xuống cơ sở.

 

Các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ở đơn vị để tập trung giải quyết; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tinh thần chỉ đạo nghiêm túc, quyết tâm cao, tăng cường kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp trong đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động học tập và làm theo gương Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

 

Ban Tuyên giáo và các ban xây dựng Đảng có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị sát thực với từng địa phương, đơn vị; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo Bác. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội gắn việc triển khai và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động tương thân tương ái, thực hành tiết kiệm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 một cách hiệu quả, thiết thực.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trên toàn quốc cũng đã tham gia thảo luận, nêu những ưu và hạn chế trong quá trình việc thực hiện Chỉ thị 05 trên toàn quốc thời gian qua. Nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới cũng đã được chủ trì hội nghị cũng như các đại biểu tham gia bàn bạc thảo luận. Nhiều đại biểu ở các địa phương, bộ, ngành cũng đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo; đề xuất những giải pháp khả thi để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready