Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Để Đảng ta mãi mãi là mùa xuân đất nước
Để Đảng ta mãi mãi là mùa xuân đất nước 

Đối với mỗi người dân Việt Nam, mùa Xuân luôn hàm chứa bao điều sâu sắc, ý nghĩa, trở thành biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất. Và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng được sinh ra vào mùa Xuân (3/2/1930), từ đó mang đến cho người dân Việt Nam được sống một cuộc sống độc lập, tự do; dân tộc Việt Nam được tận hưởng những mùa Xuân bất tận.

Mừng Đảng - mừng Xuân. Ảnh: H.Toàn

Lần theo lịch sử của ĐCSVN, không biết là ngẫu nhiên, hay là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, mà từ khi Đảng ta thành lập đến nay, có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước đều được diễn ra vào mùa Xuân. Và sau những sự kiện ấy, lại đem đến cho đất nước ta một sức sống mới, mở ra những hướng phát triển mới tốt đẹp hơn: Mùa Xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước; mùa Xuân năm 1968 bài thơ chúc Tết, đồng thời cũng là lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” đã tiếp thêm sức mạnh, thúc giục quân và dân miền Nam nổi dậy đồng loạt tiến công, làm rung chuyển cả Lầu Năm góc; Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 mở đầu cho sự đổi mới toàn diện đất nước; Đại hội Đảng lần thứ XI - mùa Xuân 2011 là Đại hội thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” (bổ sung và phát triển); gần đây - mùa Xuân 2016, Đảng ta  tổ chức Đại hội lần thứ XII, tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, đề ra mục tiêu tiếp tục: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, Nhân dân ta đã làm nên biết bao kỳ tích: Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và đưa đất nước tiến lên CNXH; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (từ 1986 đến nay) đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn của đất nước ta gần 9 thập kỷ qua luôn gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của ĐCSVN. Và chính nhờ có Đảng mà dân tộc ta mới giành được chủ quyền, Nhân dân ta mới thực sự được làm chủ, làm người, được sống cuộc đời tự do. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu hết sức to lớn, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm và điều đó không có gì lạ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đấu tranh cách mạng, trong công tác hàng ngày, Đảng ta cũng như cán bộ, đảng viên của Đảng không tránh khỏi mắc khuyết điểm, sai lầm; nó “Cũng như những người hàng ngày lội bùn mà trên người họ có hơi bùn, vết bùn… Cần phải tắm rửa lâu mới sạch”. Vấn đề là “Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm, khuyết điểm” (Hồ Chí Minh). Vì vậy, trước sai lầm, khuyết điểm, Đảng không giấu giếm mà nghiêm túc kiểm điểm và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đúng như Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Hồ Chí Minh, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng đều rất quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và luôn làm đúng những điều chỉ dẫn của Người. Tính từ Đại hội VI (Đại hội đổi mới toàn diện) đến nay, Đảng ta đã có 5 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng”(1988); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII, “Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”(1992); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” (1999); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (2012); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thông qua việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng và từng đảng viên đã khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước. Riêng đối với những cán bộ phạm sai lầm do “hám danh trục lợi”, “cố ý phá hoại”, lại “ngoan cố, không chịu ăn năn”, “phê bình, giáo dục mấy cũng cứ ỳ ra, không chịu sửa đổi”, thì Đảng ta kiên quyết xử lý nghiêm khắc, đưa họ ra khỏi Đảng, không để tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết, từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 840 tổ chức Đảng và 58.120 đảng viên vi phạm; trong đó, có 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (9 trường hợp là Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy viên Trung ương đã bị kỷ luật, một Ủy viên Trung ương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ Đảng) và hơn 2.700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Việc xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật không chỉ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, lấy lại niềm tin của Nhân dân, mà còn trực diện đấu tranh phản bác chống lại các thế lực phản động, không để chúng lợi dụng bôi nhọ, tô vẽ phá hoại Đảng ta. 

Xuân Kỷ Hợi đã về, cả đất nước tưng bừng đón chào Xuân mới, mừng Đảng ta 89 tuổi. Mùa Xuân, kỷ niệm ĐCSVN ra đời, nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đất nước đổi mới, chúng ta càng thêm rạo rực niềm vui; càng thêm yêu quí, tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã đề ra. 

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready