Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính
Chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính 

Ðây là lần đầu tiên Lâm Ðồng đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của 20 sở, ngành và 12 huyện, thành phố trong tỉnh trong năm 2019 vừa qua căn cứ theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

 

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa UBND huyện Di Linh

 

Ðánh giá theo từng quý

 

Có 9 tiêu chí được chấm điểm trong bảng chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) này, mỗi tiêu chí được chấm cao nhất là 2 điểm. 

 

Cụ thể, 9 tiêu chí gồm: tổng thời gian giải quyết hồ sơ TTHC; thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết TTHC; số lần tổ chức, cá nhân phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (kể cả theo hình thức trực tuyến); số lượng cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC (kể cả theo hình thức trực tuyến); thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết TTHC; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa); việc công khai các TTHC; việc tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền. 

 

Theo yêu cầu, 20 sở, ngành và 12 huyện, thành phố của tỉnh phải đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo từng quý trong năm và sau đó Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thẩm định lại.

 

Sở Công thương dẫn đầu khối sở, ngành

 

Với 16,03 điểm, Sở Công Thương đã dẫn đầu khối 20 sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019 vừa qua.

 

Trong tổng điểm số đạt được này, có đến 5/9 tiêu chí Sở Công Thương đạt mức điểm tối đa là 2 điểm. Chỉ có 1 trong 9 cột điểm mà sở này chỉ đạt mức 1 điểm chính là tiêu chí về số lần tổ chức, cá nhân phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng ở tiêu chí này hầu hết tất cả các sở, ngành đều chỉ đạt 1 điểm tương tự như Sở Công thương (chỉ có duy nhất 1 đơn vị đạt được mức 1,8 điểm cho tiêu chí này là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh). 

 

Đạt mức xuất sắc cùng Sở Công thương với điểm số từ 15 điểm trở lên còn có 2 sở khác là Sở Giao thông Vận tải (15,20 điểm - đứng thứ nhì bảng xếp hạng) và Sở Tài chính (15,18 điểm, đứng thứ ba).

 

Với mức xếp hạng tốt (từ 12 điểm trở lên đến dưới 15 điểm), có tổng cộng 14 đơn vị, xếp hạng từ thứ 4 đến thứ 17, mỗi đơn vị chênh lệch điểm không lớn. Xếp từ cao xuống thấp trong nhóm này gồm Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng và Ban Dân tộc. 

 

Trong nhóm mức xếp hạng khá (từ 9 điểm đến dưới 12 điểm), có 3 đơn vị, đó là Sở Ngoại vụ (11,88 điểm, xếp thứ 18); Sở Tài nguyên và Môi trường (11,87 điểm, xếp thứ 19) và cuối cùng trong bảng xếp hạng là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 11,48 điểm. 

 

Nếu tính tổng quát, điểm số bình quân giải quyết TTHC cấp sở của Lâm Đồng trong năm 2019 được 13,13 điểm, đạt ở mức tốt. Tỉnh không có đơn vị cấp sở nào xếp loại trung bình và xếp loại yếu.

 

Lâm Hà dẫn đầu khối huyện, thành 

 

Với 13,78 điểm đạt được trong 9 tiêu chí, Lâm Hà đã dẫn đầu khối 12 huyện, thành của tỉnh năm 2019 về giải quyết TTHC.

 

Tuy nhiên, với số điểm đạt được này, Lâm Hà cũng chỉ đạt ở mức tốt (mức xếp hạng tốt phải đạt từ 12 đến dưới 15 điểm). 

 

Đứng sau Lâm Hà có 9 huyện, thành khác cũng ở trong mức điểm tốt này gồm Bảo Lộc (13,06 điểm), Đơn Dương (13,01điểm), Di Linh (12,89 điểm), Đạ Huoai (12,72 điểm), Đà Lạt (12,68 điểm), Đạ Tẻh (12,65 điểm), Cát Tiên (12,46 điểm), Lạc Dương (12,14 điểm) và Bảo Lâm (12,09 điểm). Tương tự như trong nhóm đơn vị sở, ngành; điểm số của các đơn vị cấp huyện, thành trong nhóm đạt mức tốt này cũng không chênh lệch nhiều.

 

Chỉ có 2 huyện đạt mức khá trong giải quyết TTHC trong năm 2019 đó là Đức Trọng với 11,48 điểm và Đam Rông - đứng cuối bảng xếp hạng với 11,33 điểm. Không có huyện, thành nào xếp loại trung bình và yếu. 

 

Nếu tính chung, điểm bình quân cấp huyện của Lâm Đồng đạt 12,52 điểm, ở mức xếp hạng tốt theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 

Khắc phục để nâng điểm trong năm nay

 

Do đây là lần đầu thực hiện việc đánh giá giải quyết TTHC nên nhiều đơn vị còn lúng túng, một số đơn vị đánh giá quý, đánh giá năm còn trễ hạn so với yêu cầu của tỉnh.

 

Tuy nhiên, như nhận xét của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, việc đánh giá được tiến hành nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất và khá toàn diện công tác giải quyết TTHC của các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh. 

 

Việc thẩm định điểm tự đánh giá cũng được tỉnh tiến hành khách quan, chặt chẽ, theo đúng tài liệu kiểm chứng do đơn vị cung cấp và số liệu theo dõi của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

Qua đánh giá, tỉnh cũng cho biết rằng một số đơn vị còn thực hiện chậm các văn bản lấy ý kiến góp ý của các đơn vị khác trong giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức, điển hình như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện như Di Linh, Đạ Huoai, Đức Trọng và Đam Rông. 

 

Cùng đó, cũng còn không ít đơn vị chưa thực hiện được toàn bộ quy trình tiếp nhận và trả kết quả ngay tại bộ phận một cửa; nhiều đơn vị cũng chưa thực hiện tốt việc vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng hồ sơ trực tuyến trong giải quyết TTHC tại đơn vị mình. Chính vì vậy, trong tiêu chí 9 “Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền”, mới chỉ có 8 đơn vị trong tỉnh đạt, trong đó có 5 đơn vị cấp tỉnh đạt điểm tối đa do có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên 30% (gồm Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Quản lý các khu công nghiệp); còn 3 đơn vị còn lại (gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Lâm Hà) đạt 50% điểm do có số hồ sơ trực tuyến đạt trên 15%.

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá công tác giải quyết TTHC trong năm 2019, tỉnh đã yêu cầu tất cả thủ trưởng của các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cần tiến hành rà soát, chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục những hạn chế còn tồn tại để đơn vị, địa phương mình nâng điểm trong năm 2020 này.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready