Modify settings and columns Thư viện download
  
View: 
Folder: Diet Virus
Diet VirusUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: Du thao Quy hoach BCVT va CNTT den nam 2020
Du thao Quy hoach BCVT va CNTT den nam 2020Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: Ebook SharePoint 2007
Ebook SharePoint 2007Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: Sach, tai lieu dien tu
Sach, tai lieu dien tuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: Tin-hoc-khong-chuyen-tttt-2010
Tin-hoc-khong-chuyen-tttt-2010Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: VCD-tap-huan-dieu-tra-nghe-nhin-2010
VCD-tap-huan-dieu-tra-nghe-nhin-2010Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Folder: Video gioi thieu DaLat
Video gioi thieu DaLatUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Chính sách ATTT Cá nhân.doc
Chính sách ATTT Cá nhânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu56 KB
Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử.pdf
Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tửUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu8916 KB
LAM DONG PORTAL
Management agency: Center Manage electronic information, of the Department of Information and Communications
Main responsible: Mr. Nguyen Viet Van - Director of Department of Information and Communications
Address: 36 Trần Phú, Ward 4,Da Lat city
Tel: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Write www.lamdong.gov.vn using the information on this website
FSC Company