Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

 Thư viện download

1346.doc
Checked Out To: Nguyen Van Than1346.doc
Checked Out To: Nguyen Van Than<
1346Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu47 KB
1411-BTTTT-KHTC_huong dan chi tieu hoi nghi.doc
Checked Out To: Nguyen Van Than1411-BTTTT-KHTC_huong dan chi tieu hoi nghi.doc
Checked Out To: Nguyen Van Than<
1411-BTTTT-KHTC_huong dan chi tieu hoi nghiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu63 KB
HuongdanP1.rar
HuongdanP1Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu21467 KB
HuongdanP1_zip.zip
HuongdanP1_zipUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu22151 KB
HuongdanP2.rar
HuongdanP2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu26393 KB
HuongdanP2_zip.zip
HuongdanP2_zipUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu26870 KB
ke hoach dieu tra thong ke tinh Lam Dong.pdf
Checked Out To: Nguyen Van Thanke hoach dieu tra thong ke tinh Lam Dong.pdf
Checked Out To: Nguyen Van Than<
ke hoach dieu tra thong ke tinh Lam DongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu1497 KB
QÐ1411.pdf
Checked Out To: Nguyen Van ThanQÐ1411.pdf
Checked Out To: Nguyen Van Than<
QÐ1411Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Tài liệu460 KB
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready