Skip navigation links
Thông tin tổng hợp
Tình hình kinh tế xã hội
Thông tin đầu tư
Giá các loại đất
Hợp tác đầu tư
Trình tự, thủ tục đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi
Hỗ trợ thuê, mua đất
Chính sách giảm thuế
Hỗ trợ đào tạo nghề
Ưu đãi theo dự án
Khu Công nghiệp
Khu CN Lộc Sơn
Khu CN Phú Hội
Khu CN Tân Phú
Khu CN Đại Lào
Cụm CN Ka Đô
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc An
Cụm CN Đạ Tẻh
Cụm CN Đạ Oai
Cụm CN Hà Lâm
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Thành tựu kinh tế 
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2001 - 2005 đạt 10,7%; nền kinh tế địa phương đã dần đi vào thế ổn định, năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng được tăng cường, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần tiếp tục phát triển, hoạt động văn hóa-xã hội có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) năm 2000 đạt 3.560,5 tỷ đồng đến năm 2005 đạt 5.919,6 tỷ đồng, trong đó ngành Nông Lâm Thủy từ 2.521,1 tỷ đồng tăng lên 3.639,3 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 7,6%/năm; ngành Công nghiệp - Xây dựng từ 468,8 tỷ đồng tăng lên 1.192 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 20,5%/năm; ngành Dịch vụ từ 570,6 tỷ đồng tăng lên 1088,2 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân 13,8%/năm;

Trong thời kỳ 2001 - 2005 cơ cấu kinh tế tỉnh Lâm Đồng chuyển dịch còn chậm. Tỷ trọng ngành Nông Lâm Thủy năm 2005 là 48,2%; tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng năm 2005 là 21,2%; tỷ trọng ngành Dịch vụ năm 2005 là 30,6%.
Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tiếp tục phát triển, quan hệ sản xuất từng bước được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Trong gần 5 năm qua, tỷ lệ đóng góp vào GDP của thành phần kinh tế nhà nước đạt 26,6%, kinh tế tập thể 2,4%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 67,7%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,3%.
Sản xuất nông nghiệp đã có chuyển biến trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, bước đầu đã hình thành một số khu nông nghiệp công nghệ cao và các vùng nguyên liệu tập trung về cà phê, chè, điều, rau, hoa… là cơ sở cho phát triển công nghiệp chế biến. Tổng diện tích cây dài ngày năm 2005 đạt 169.137 ha, trong đó diện tích cây cà phê là 117.443 ha, diện tích cây chè là 25.455 ha, diện tích cây dâu tằm là 6.982 ha, diện tích điều là 9.221 ha.
Diện tích gieo trồng cây lương thực tương đối ổn định, vẫn giữ ở mức độ 50.000-51.000 ha. Diện tích gieo trồng rau đạt 26.000 – 27.000 ha.

Trong những năm gần đây đã đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt với các giống mới, heo siêu nạc…trong vùng đồng bào dân tộc đang đầu tư phát triển chăn nuôi dê bách thảo.
Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng kết hợp nông nghiệp với ngành nghề và dịch vụ. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp như kinh tế trang trại, kinh tế vườn rừng, vườn đồi, nông lâm kết hợp…nhiều mô hình có cả đồng bào dân tộc tham gia thực hiện có kết quả tốt.
 Sản xuất lâm nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng giảm khâu khai thác, tăng cường công tác trồng rừng kinh tế, quản lý bảo vệ rừng. Công tác giao đất giao rừng để quản lý bảo vệ có chuyển biến tích cực.
Thời kỳ 2001 - 2005 ngành công nghiệp đã có bước phát triển khá, nhất là công nghiệp chế biến đã có bước tăng trưởng về số lượng, quy mô. Một số ngành công nghiệp đã được đầu tư dựa trên thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ như chè, tơ tằm, hạt điều, sản xuất vật liệu xây dựng…
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân 17,8% năm, năng lực sản xuất của một số ngành tăng đáng kể, một số sản phẩm tăng khá như : gạch tuynel, hạt điều chế biến, chè chế biến, rau quả chế biến, tơ lụa…,. Tỷ trọng ngành công nghiệp trong GDP của tỉnh năm 2005 chiếm tỷ lệ 15,6%.

Năm năm qua, ngành dịch vụ phát triển khá nhanh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và phục vụ đời sống dân cư; giá trị ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng bình quân 14%. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP năm 2005 chiếm tỷ lệ 32,1%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm qua ước đạt khoảng 388 triệu USD, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 19,2%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như cà phê, điều, chè, rau, hoa, tơ tằm, lụa tơ tằm… đạt khá.
Thời kỳ 2001 - 2005 hoạt động kinh doanh du lịch có bước phát triển mạnh. Các điểm danh lam thắng cảnh được quy hoạch, xác định ranh giới và tiến hành tôn tạo, nâng cấp; các khu vui chơi giải trí được xây dựng. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn được phân hạng có sức chứa tổng cộng khoảng 30.000 khách, chất lượng kinh doanh được nâng lên. Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng bình quân 14%, năm 2000 đạt 725.000 lượt khách qua đăng ký lưu trú đến năm 2005 tăng lên 1.400.000 lượt khách qua đăng ký lưu trú.

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển nhanh, đáp ứng tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mạng lưới bưu chính viễn thông được tập trung đầu tư phát triển, hiện đại hoá và áp dụng công nghệ thông tin hiện đại. Đến nay hệ thống các bưu điện, bưu cục đã phủ kín địa bàn toàn tỉnh, hệ thống điện thoại đã đến 145/145 xã, phường, thị trấn, đáp ứng được yêu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Đến 2005 bình quân có 16,9 máy/ 100 dân.
Huy động GDP vào ngân sách Nhà nước trong thời kỳ 2001 - 2005 đạt tỷ lệ 16,4%, trong đó thu thuế và phí đạt tỷ lệ 10%. Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 22%, trong đó thuế và phí tăng bình quân 20%/năm.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready