Skip navigation links
Thông tin tổng hợp
Tình hình kinh tế xã hội
Thông tin đầu tư
Giá các loại đất
Hợp tác đầu tư
Trình tự, thủ tục đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Đầu tư trong nước
Chính sách ưu đãi
Hỗ trợ thuê, mua đất
Chính sách giảm thuế
Hỗ trợ đào tạo nghề
Ưu đãi theo dự án
Khu Công nghiệp
Khu CN Lộc Sơn
Khu CN Phú Hội
Khu CN Tân Phú
Khu CN Đại Lào
Cụm CN Ka Đô
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc An
Cụm CN Đạ Tẻh
Cụm CN Đạ Oai
Cụm CN Hà Lâm
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Ưu đãi đầu tư trong nước 

A.  ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:

1. Đầu tư vào Danh mục ngành nghề A ban hành kèm theo Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của CP; Danh mục gọi vốn đầu tư ban hành kèm theo Quyết định 127/2002/QĐ-UB ngày 16/9/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng (gọi chung là danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư)

2. Dự án sử dụng lao động bình quân trong năm đạt  ít nhất:
a) Thành phố Đà Lạt: 100 lao động .
b) Thị xã Bảo Lộc: 50 lao động.
c) Các huyện khác trong tỉnh: 20 lao động.

3. Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (Địa bàn B) bao gồm: Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Teh, Cát Tiên.

4. Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Địa bàn C): huyện Lạc Dương và danh mục các xã đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Quyết định 128/2002/QĐ-UB ngày 16/9/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

B. NHỮNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐƯỢC HƯỞNG:

I. Ưu đãi đầu tư đối với dự án nhóm I:

1. Tiền thuê đất:
a) Đầu tư vào Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư: miễn 3 năm và giảm  50% trong 7 năm tiếp theo.
b) Đầu tư vào địa bàn B: miễn 7 năm.
c) Đầu tư vào huyện Lạc Dương: miễn 13 năm.

2. Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn 2 năm và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (không áp dụng cho dự án chỉ đáp ứng một điều kiện đầu tư vào địa bàn B hoặc C)

II. Ưu đãi đầu tư đối với dự án nhóm IIa hoặc IIb:

* Nhóm IIa:
1. Tiền thuê đất: miễn 6 năm và giảm 30% trong 7 năm tiếp theo, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
2. Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.
* Nhóm IIb: đầu tư vào danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn B hoặc C
1. Tiền thuê đất:
a) Địa bàn B: miễn 11 năm và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
b) Huyện Lạc Dương: miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án
2. Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
a) Địa bàn B: miễn 3 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.
b) Huyện Lạc Dương: miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

III. Ưu đãi đầu tư đối với dự án thuộc nhóm III:

1. Tiền thuê đất: miễn 13 năm; Đầu tư vào địa bàn B và sử dụng số lao động bình quân trong năm đạt từ 50 lao động trở lên được giảm thêm 50% trong 10 năm tiếp theo, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
2. Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
a) Địa bàn B: miễn 3 năm và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. Nếu sử dụng lao động bình quân trong năm từ 50 lao động trở lên được miễn thêm 3 năm.
b) Huyện Lạc Dương: miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, nếu sử dụng lao động bình quân trong năm từ 50 lao động trở lên được miễn thêm 5 năm.

C. ƯU ĐÃI KHÁC:

I.  Miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định.
II. Hỗ trợ đầu tư theo pháp luật về đầu tư phát triển.
III.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:
1. Đầu tư vào Danh mục A, hoặc địa bàn B: thuế suất 25%.
2. Đầu tư vào Danh mục A, thực hiện tại địa bàn B: thuế suất 20%.
3. Đầu tư vào Danh mục A, thực hiện tại huyện Lạc Dương: thuế suất 15%.
IV.Giảm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
1. Đầu tư vào địa bàn B và sử dụng 50 lao động trở lên: giảm 50%.
2. Đầu tư vào huyện Lạc Dương và sử dụng 50 lao động trở lên: giảm 70%.
V. Hỗ trợ đào tạo nghề lần đầu cho lao động của địa phương:
1. Hỗ trợ 30% kinh phí đối với đào tạo lao động phổ thông.
2. Hỗ trợ 50% kinh phí đối với đào tạo nghề từ bậc 2 trở lên.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready