Thủ tục hành chính

áp dụng chung cho các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
-----------------------------------------------------------------------------------

1. Bộ Thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng :

- Quyết định 1555/QĐ-UBND ngày 7/7/2009 V/v công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Danh mục Thủ tục hành chính.

- Nội dung cụ thể :

1.

Lĩnh vực Chứng thực

16 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

2.

Lĩnh vực Hộ tịch

 7 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

3.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 40 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

4.

Lĩnh vực Xây dựng

31 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

5.

Lĩnh vực Giao thông Vận tải

1 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

6.

Lĩnh vực Nông Lâm Nghiệp

7 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

7.

Lĩnh vực Tài chính

9 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

8.

Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư

20 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

9.

Lĩnh vực Công thương

8 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

10.

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

14 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

11.

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

12.

Lĩnh vực Y tế

1 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

13.

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng

27 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

14.

Lĩnh vực Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

6 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

15.

Lĩnh vực Dạy nghề

5 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

16.

Lĩnh vực Việc làm

2 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

17.

Lĩnh vực Lao động Tiền lương

3 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

18.

Lĩnh vực Người có công

37 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

19.

Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội

25 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

20.

Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo

2 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

Tổng cộng :

264 thủ tục

2. Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định 1556/QĐ-UBND ngày 7/7/2009 V/v công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung cụ thể :

1.

Lĩnh vực Chứng thực

29 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

2.

Lĩnh vực Hộ tịch

24 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

3.

Lĩnh vực Xây dựng

14 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

4.

Lĩnh vực Đất đai

1 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

5.

Lĩnh vực Giáo dục

1 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

6.

Lĩnh vực Nông nghiệp

1 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

7.

Lĩnh vực Người có công

26 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

8.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

16 thủ tục

Tìm kiếm Tải về

Tổng cộng :

   112 thủ tục

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready