Thủ tục hành chính Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 45 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động Lao động
2 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động
5 Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1.1 Trình tự thực hiện: Văn phòng đại diện
6 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
7 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
8 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình Xây dựng
9 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
10 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động Lao động
11 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
12 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
13 Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
14 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
15 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
16 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Văn phòng đại diện
17 Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
18 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
19 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định toà án, trọng tài Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
20 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
21 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
22 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
23 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
24 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
25 Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready