Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Xác nhận đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho công dân chuyển từ địa phương khác đến


Tên thủ tục Xác nhận đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho công dân chuyển từ địa phương khác đến
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện.
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa).
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: UBND cấp xã xem xét, xác nhận, trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo cho công dân biết.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa).
Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
- Xuất trình Sổ lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, sổ hộ khẩu.
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ đã được UBND xã xác nhận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. (theo mẫu đính kèm)
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Loại Cấp xã : Bảo trợ xã hội
Thời gian
Trong ngày.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  7.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam