Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Giải quyết đơn thư khiếu nại


Tên thủ tục Giải quyết đơn thư khiếu nại
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị các chứng cứ liên quan kèm theo đơn khiếu nại, nộp đơn tại Văn phòng HĐND&UBND cấp huyện.
Khi công dân đến nộp đơn, cán bộ công chức tiếp nhận đơn có trách nhiệm ghi vào giấy biên nhận đơn.
Sau khi tiếp nhận đơn, cán bộ công chức vào sổ theo dõi đơn thư và chuyển đơn cho Thanh tra để xử lý.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Thanh tra phân loại đơn và tiến hành đề xuất hướng xử lý:
+ Trả đơn, nếu đơn không đủ điều kiện thụ lý, giải quyết, đồng thời có văn bản hướng dẫn cho người gửi đơn biết để gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thì chuyển cho UBND cấp xã giải quyết và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết về UBND cấp huyện.
+ Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thì Thanh tra huyện sẽ trực tiếp thụ lý, tham mưu giải quyết hoặc chuyển cho các Phòng, ban thuộc huyện thụ lý tham mưu giải quyết.
c) Bước 3: Kiểm tra, xác minh đơn:
Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện:UBND huyện gửi văn bản thông báo thụ lý đơn cho người gửi đơn;
Mời các đối tượng liên quan làm việc và thu thập chứng cứ để làm rõ việc khiếu nại; Nếu đơn khiếu nại phức tạp và phải thông qua Hội đồng tư vấn pháp luật huyện.
Dự thảo quyết định giải quyết đơn, kiểm duyệt trình ký.
d) Bước 4: Văn phòng HĐND&UBND phát hành quyết định giải quyết đơn cho người gửi đơn và trả hồ sơ cho Phòng, ban đã thụ lý, tham mưu giải quyết đơn gửi trả cho tổ chức, cá nhân.
2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp huyện và gửi kết quả qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn khiếu nại (có mẫu đính kèm);
- Các chứng cứ liên quan kèm theo đơn.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo trả đơn và hướng dẫn gửi đơn hoặc quyết định hành chính.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Khiếu nại tố cáo
Thời gian
Nếu trả đơn: thời hạn 10 ngày làm việc.
Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 37 ngày làm việc đối với đơn khiếu nại thông thường; 60 ngày làm việc nếu đơn khiếu nại phức tạp và phải thông qua Hội đồng tư vấn pháp luật huyện.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  136-2006-ND-CP.doc
donkhieunai.doc
Luat khieu nai to cao 1998.doc
ThanhTra_1131_2008.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam