Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
sadfasTrang chủ > Chính quyền > Các đơn vị khác > TT Phát triển quỹ đất
TT Phát triển quỹ đất 

1. Địa chỉ 

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3211686
Fax: (063) 3554966

2. Lãnh đạo                         

                          Ông: Trần Phú Điền - Giám đốc
                          Ông: Vũ Văn Cung - Phó Giám đốc

3. Cấu trúc bộ máy tổ chức

4. Chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Tỉnh, hoạch toán thu chi thực hiện theo thông tư số: 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của bộ tài chính.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lập phương án bồi thường, thực hiện việc đền bù, hỗ trợ tái định canh, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh;
Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định của UBND tỉnh đối với trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể.

2. Quản lý quỹ đất Nhà nước đã thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất đối với các trường hợp sau:
- Quỹ đất thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể.
- Quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các khoản 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.

3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có qui hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác trước khi nhà nước có quyết định thu hồi.

4. Được ký hợp đồng kinh tế với các nhà đầu tư để giúp các nhà đầu tư thỏa thuận với các chủ sử dụng đất về việc nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, để triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5. Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào quỹ đất được nhà nước giao cho Trung tâm quản lý. Lập kế hoạch sử dụng đất được giao để quản lý trình UBND tỉnh xét duyệt.

6. Bàn giao đất do trung tâm đang quản lý cho người được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND Tỉnh.

7. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với đất được Nhà nước giao cho Trung tâm để quản lý;

8. Thu các khoản thu theo quy định của nhà nước.

9. Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đaui theo quyết định của UBND tỉnh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

10. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động. Quản lý tài chính, tài sản đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan chủ quản theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Tỉnh giao.

6. Các phòng ban 

STT

Tên phòng ban

Số nhân viên

Trưởng phòng

Điện thoại

1

Tổ chức hành chính

4

 Lê Văn Mỹ

(063) 3211686

2

Kỹ thuật nghiệp vụ

19

 Nguyễn Duy Trí

(063) 3812724

3

Kinh tế tổng hợp

3

 Lê Văn Thiên

(063) 3210862

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready