Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
Kho bạc Nhà nước 

1. Địa chỉ

Địa chỉ: 21A Trần Phú, TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: Đang cập nhật
Fax: Đang cập nhật

1. Giới thiệu

Kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Qua nhiều năm hoạt động Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng cùng toàn ngành đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền Tài chính thông qua những kết quả cụ thể trong việc tập trung nguồn thu cho ngân sách, thực hiện chi trả ngân sách, huy động vốn, quản lý quỹ; kế toán, thông tin đảm bảo cung cấp thông tin chính xác trong việc thu, chi ngân sách phục vụ sự chỉ đạo cho cơ quan cấp trên và chính quyền. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng ngân sách. Để đạt được nhưng kết quả trên Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng nói riêng và toàn ngành nói chung đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong công cuộc đổi mới tài chính tiền tệ. Trong thời gian tiếp theo kho bạc tỉnh Lâm Đồng cùng với toàn ngành phấn đấu với mục tiêu lâu dài mà KBNN đề ra là “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động để phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ kho bạc nhà nước phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công và cải cách hành chính quốc gia, xây dựng nền công nghệ Kho bạc Nhà nước hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao”

2. Chức năng

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định  của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước Thành phố có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán.

3. Nhiệm vụ

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ qui định và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

2. Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.
Kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng có quyền trích tài khoản tiền gửi các tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn  theo qui định của pháp luật. Có quyền từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi  không đúng, không đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Thực hiện một số dịch vụ tín dụng nhà nước theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động vốn theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính  và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong việc xây dựng và triển khai các đề án huy động vốn trên địa bàn.

6. Quản lý điều hòa tồn ngân Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước; thực hiện tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương theo qui định của Bộ Tài Chính.

7. Quản lý quỹ ngân sách tỉnh, quỹ dự trữ tài chính và các quỹ khác được giao quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo qui định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, các nhân gửi tại Kho bạc thành phố.

9. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản tiền gửi và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển  khoản  đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với  Kho bạc tỉnh.

Mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch  theo chế độ qui định.
Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại địa bàn tỉnh.

10. Tổ chức thực hiện kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc và trên toàn địa bàn.

11. Tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc tỉnh và Kho bạc dưới quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

12. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo qui định.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng theo phân cấp của Bộ Tài Chính và Kho bạc Nhà nước.

14. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

15. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

16. Tổ chức quản lý các điểm giao dịch theo quy định của Kho bạc Nhà nước.

17. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready