Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA

 Các cơ quan ngành dọc

Trực thuộc sự quản lý của Cục hải quan Đăk lăk, Chi cục hải quan Đà Lạt là đầu mối thông quan cho hơn 100 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Lâm Đồng. Chi cục này đã và đang có nhiều bước tiến đáng kể về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.
Cục Thống Kê Lâm Đồng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK) giúp Tổng cục thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thống kê tại tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê có nhiệm  tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, công tác do Tổng cục trưởng giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn phục vụ sự lãnh đạo..
Kho bạc nhà nước tỉnh Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Qua nhiều năm hoạt động Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng cùng toàn ngành đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển.
Cục thuế Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Tổng Cục thuế có chức năng tổ chức thực hiện thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready