Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Văn phòng UBND 

1. Địa chỉ 

Địa chỉ: Số 04 Trần hưng Đạo - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3822230
Fax: (063) 3821138
Website : http://vpubnd.lamdong.gov.vn

2. Lãnh đạo                         

                          Ông: Phùng Khắc Đồng - Chánh Văn Phòng
                          Ông: Trần Thị Phi Yến - Phó Văn phòng
                          Ông: Nguyễn Đức Ngân - Phó Văn phòn
                          Ông: Đoàn Vinh Quang - Phó Văn phòng
                          Ông: Khổng Minh Nghiệp – Phó Chánh Văn phòng
                          Ông: Đào Thành Trung – Phó Chánh Văn phòng

3. Chức năng:

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan làm việc của UBND Tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phối hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác của UBND Tỉnh đảm bảo tính thông nhất, liên tục có hiệu lực và hiệu quả.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng các chương trình làm việc của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các Huyện, thành phố, thị xã thực hiện chương trình đó.
- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các Huyện, thành phố, thị xã trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác của UBND và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan nàh nước cấp trên theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch công tác và lịch làm việc của UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh; với thường trực tỉnh uỷ, mặt trận tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh.
Giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công đân theo quy định của pháp luật.
- Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp UBND tỉnh; các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh với các cơ quan đơn vị tổ chức và công dân.
- Phối hợp với cácc cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thự chiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND tỉnh đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.
Quản lý con dấu của UBND tỉnh. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hành chính của UBND tỉnh; Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ hành chính trong toàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước đối với các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
- Quản lý tổ chức, đội ngũ CBCC, VC, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hoá được giao theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của UBND tỉnh.
- Quản lý mọi hoạt động của nhà khách UBND tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam