Nhà khách UBND tỉnh 

NHÀ KHÁCH UBND TỈNH

Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo - Phường 3 - TP. Đà Lạt
Điện thoại:  Tổng đài: (063) 3822092 - Fax: (063) 3825885
Lễ tân: (063) 3821179;  Nhà hàng Dinh II: (063) 3820657

          

BAN GIÁM ĐỐC:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Phụ trách

             Điện thoại: (063) 3822092; Di động: 0983.132.395

            Email: hangnkub@lamdong.gov.vn