Hội Luật Gia 


DANH SÁCH HỘI LUẬT GIA 

Chi hội Luật gia VP UBND tỉnh

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thảo

Chi Hội trưởng

01686.150151

thaont@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Tuấn

Chi Hội phó

0913.858879

tuannh@lamdong.gov.vn

3

Khổng Minh Nghiệp

Hội viên

0903.742432

nghiepkm@lamdong.gov.vn

4

Nguyễn Quang Hiệp

Hội viên

0974.172198

hiepnq@lamdong.gov.vn

5

Lê Quang Thuận

Hội viên

0903.305334

thuanlq@lamdong.gov.vn

6

Hoàng Thị Huyền

Hội viên

0633833403

huyenht@lamdong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Huệ

Hội viên

0947462979

huent@lamdong.gov.vn