Danh bạ điện thoại nội bộ 

Số TT

Cơ quan, Đơn vị

(Họ và Tên)

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh

 

- Đoàn Văn Việt

-Email:dvviet@lamdong.gov.vn

Trưởng đoàn ĐBQH – Chủ tịch UBND

3822.736

3824.906

0913.865.425

3607.080

 

- Nguyễn Tạo

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh

 

 

0913.865.186

 

- K’ Mák

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

3835.642

 

0907.877.627

 

- Nguyễn Văn Yên

- Email: nvyen@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3822.740

3700.979

0913.934.579

3700.979

 

- Phạm S

-Email: phams@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

3822.735

3861.743

0913.736.986

 

- Phan Văn Đa

- Email: dapv@lamdong.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 3822.736

 

   0918.465.169

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh

 

- Phùng Khắc Đồng

- Email: dongpk@lamdong.gov.vn

Chánh VP

3832.659

3821.282

0913.762.464

0983.762.464

 

 - Ngô Kiểm

 Phó VP

 3700.799

 

 0918.675.971

 

- Lê Thủy

 Phó VP

 3829.615

 

 0913.684.784

 

- Đoàn Vinh Quang

Phó VP

3836.770

3765.332

0913.743.630

3909.109

 

- Khổng Minh Nghiệp

Phó VP

3833.403

3531.344

0903.742.432

 

- Ngô Văn Ninh

Phó VP

-

 

0918.312.751

 

Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh

 

- Nguyễn Tiến Dũng

Thư ký

3827.446

 

0908.540.054

 

Khối Kinh tế - Tổng hợp

 

- Thạch Cảnh Minh Vũ

Chuyên viên

3546.989

0909.985.979

 

- Vũ Văn Tính

Chuyên viên

-

3837.270

0918.406.551

 

- Trương Minh Hải

Chuyên viên

-

 

0908.020.171

 

-Huỳnh Đức Khánh

Chuyên viên

3533. 429

 

0979. 865. 001

 

 - Đỗ Ngọc Minh

Chuyên viên

 

 

 0969.471.779

 

Khối Sản xuất

 

- Võ Ngọc Minh Phát

Chuyên viên

3821.176

0909.348.375

 

- Chế Vũ Vũ

Chuyên viên

-

3823.688

0918.248.626

 

- Nguyễn Văn Châu

Chuyên viên

3546.989

 

0918.593.216

 

- Trần Quang Khải

Chuyên viên

3822.558

 

0919.448.498

 

 - Vũ Đình Cường

Chuyên viên

 3822.558

 

 0975.510.446

 

- Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

3533.569

 

0989.971.290

 

- Trần Hoàng Vũ

Chuyên viên

3533.569

 

0983.944.427

 

Khối Nội chính

 

- Nguyễn Doãn Mỹ

Chuyên viên

3533.429

 

0985.569.000

 

Khối Văn xã

 

- Đỗ Vũ Hiệp

Chuyên viên

3832.737

 

3538.757

 

- Đinh Thanh Thành

Chuyên viên

3822.737

 

0918.722.034

 

- Nguyễn Thị Duy Thanh

Chuyên viên

3545.453

 

0918.438.666

 

 - Lê Tuấn Anh

 Chuyên viên

 3545.453

 

0977.542.233

 

 - Lý Duy Hưng

 Chuyên viên

 3835.208

 

0633.701.060

 

Trung tâm Công báo - Tin học

Email: ttth@lamdong.gov.vn

 

- Trần Trọng Nghĩa

Giám đốc 

3531.830

 

0919.289.778

 

 -Tạ Xuân Dũng

P.Giám đốc

 3532.112

 

 0977.856.664

 

- Lê Duy Long

Chuyên viên

-

 

0918.493.693

 

- Võ Thanh Phúc Đức

Chuyên viên

-

 

0932.553.389

 

- Nguyễn Gia Phước

Chuyên viên

-

 

0918.696.852

 

- Lê Thành Chung

Chuyên viên

 3532.112

 

0908.077.739

 

- Phạm Xuân Anh Đào

Chuyên viên

 -

 

0908.831.518

 

- Ng. Thị Hồng Loan

Kế toán

 -

 

01675.585.770

 

Ban Tiếp Công dân

Email: tiepdan@lamdong.gov.vn

3833.403

 

 

 

- Nguyễn Thị Thảo

Phó ban

-

 

01686.150.151

 

- Nguyễn Quang Hiệp

Chuyên viên

-

 

0974.172.198

 

- Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

-

 

0947.462.979

 

- Quách Thị Thu Hằng

Chuyên viên

-

 

0976.105.339 

 

Phòng Hành chính - Tổ chức

ĐT: (0633)822307 – Fax: (0633)821138

 

- Hồ Thị Thanh Thu

Trưởng phòng

3821.175

 

0916.001.867

 

- Võ Thanh Hải

Phó phòng

3822.307

 

0919.711.462

 

- Lê Thị Hồng Thanh

Văn thư

-

 

0988.658.859

 

- Nguyễn Thị Ơn

Văn thư

-

 

0984.264.048

 

- Lê Văn Quân

Cán bộ

 

 

0945.481.379

 

- Dương Thị Thanh Xuân

Cán bộ

3821.175

 

3700.089

 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 

 

 

 

- Lê Trung Kiên

Phó phòng

 

 

0979. 486. 186

 

- Trần Thị Lượt

Chuyên viên

 

 

0972. 279. 725

 

BQL Trung tâm hành chính tỉnh

Email: bqltthc@lamdong.gov.vn

 

- Nguyễn Tấn Đa

Trưởng ban

3622.888

 

0918.312.736

 

- Lê Đức Hân

Phó ban

3622.888

 

0918.313.464

 

- Mai Văn Cả

Cán bộ

3622.888

 

0942.239.289

 

- Võ Ngọc Quang

Cán bộ

3622.888

 

0983.313.832

 

- Võ Thị Minh Thùy

Kế toán

3622.888

 

0905.807.367

 

Phòng Quản trị - Tài vụ

 

- Biện Trần Vĩnh Thắng

Phó phòng PT

3822.591

 

0903.925.767

 

- Lê Thị Tường Vi

Kế toán

3837.056

 

0978.220.102

 

- Vũ Thị Toán

Nhân viên

3822.591

 

     0972.246.760

 

- Lê Thị Tuyết

Thủ quỹ

3837.056

 

0918.590.103

 

- Phạm Ngọc Đức

Nhân viên

3822.591

 

0917.228.554

 

- Võ Văn Thừa

Nhân viên

3822.591

 

0913.694.055

3607.994

 

Tổ Phục vụ

3837057

 

 

 

- Nguyễn Thị Hồng

Phục vụ

-

3540.218

0986.875.723

 

Đội xe

3820.768

 

 

 

- Nguyễn Đình Kháng

Đội trưởng

3820.768

 

0903.305.338

 

- Trịnh Văn Hải

Lái xe

-

 

01688.294.139

 

- Lê Văn Thanh

Lái xe

-

 

0972.729.998

 

- Đặng Văn Hòa

Lái xe

 

 

0913.754.323

 

- Trần Phụng

Lái xe

-

 

0919.256.139

 

- Lê Văn Lợi

Lái xe

-

 

3501.269

 

Công an Bảo vệ

3820.768

 

 

 

- Cổng ra vào VPUB

 

3822.846

 

 

 

- Ban chỉ huy Đại đội

 

3755.546

 

 

 

- Nguyễn Ngọc Thắng

Đại đội trưởng

-

 

3755.546

 

- Trần Tuấn Vũ

Tiểu đội trưởng

 

 

0979.870.300

 

Nhà khách UBND tỉnh

 

- Trần Thị Thu Hằng

P.Giám đốc PT

3822.092

 

0983.132.395

 

- Kế toán

 

3822.427

Fax

3825.885

 

- Tổng đài

 

3822.092

 

 

 

- Lễ tân

 

3821.179

 

 

 

- Nhà hàng Dinh II

 

3820.657