Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản QPPL của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 1419 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
26/2020/QĐ-UBND 28/04/2020 Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25/2020/QĐ-UBND 21/04/2020 Sửa đổi Điều 19 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
24/2020/QĐ-UBND 16/04/2020 Ban hành quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng
23/2020/QĐ-UBND 03/04/2020 Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
22/2020/QĐ-UBND 31/03/2020 Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
21/2020/QĐ-UBND 30/03/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Cơ sở chế biến trà Atiso Lâm Đồng - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
20/2020/QĐ-UBND 26/03/2020 Phân cấp cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
08/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
09/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
10/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lạc Dương
11/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đam Rông
12/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đơn Dương
13/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Trọng
14/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà
17/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Huoai
18/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các lọai đất năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
19/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn huyện Cát Tiên
07/2020/QĐ-UBND 09/03/2020 Sửa đổi khoản I, điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
06/2020/QĐ-UBND 03/03/2020 Ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
413/QĐ-UBND 03/03/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cát Tiên
401/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lạc Dương
402/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đạ Tẻh
05/2020/QĐ-UBND 21/02/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
05/2020/QĐ-UBND 21/02/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
347/QĐ-UBND 20/02/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.