Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Pages

Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng1năm2019.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng1năm2019Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng11năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng11năm2018Vo Thanh Phuc Duc
default.aspxdefaultVo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng9năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng9năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng8năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng8năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng7năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng7năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng5năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng5năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng4năm2018.aspxKếtquảtiếpcôngdânđịnhkỳtháng4năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảntiếpcôngdânđịnhkỳtháng01năm2018.aspxKếtquảntiếpcôngdânđịnhkỳtháng01năm2018Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdântháng92017.aspxKếtquảtiếpcôngdântháng92017Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdântháng82017.aspxKếtquảtiếpcôngdântháng82017Vo Thanh Phuc Duc
Kếtquảtiếpcôngdântháng102013.aspx
Checked Out To: Vo Thanh Phuc DucKếtquảtiếpcôngdântháng102013.aspx
Checked Out To: Vo Thanh Phuc Duc<Kếtquảtiếpcôngdântháng102013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng92013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng92013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<Kếtquảtiếpcôngdântháng92013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng72013.aspxKếtquảtiếpcôngdântháng72013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng82013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng82013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<Kếtquảtiếpcôngdântháng82013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng62013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng62013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<Kếtquảtiếpcôngdântháng62013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng52013.aspxKếtquảtiếpcôngdântháng52013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng42013.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpcôngdântháng42013.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<Kếtquảtiếpcôngdântháng42013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpcôngdântháng32013.aspxKếtquảtiếpcôngdântháng32013Tran Trong Nghia
Kếtquảtiếpdântháng112012.aspx
Checked Out To: Tran Trong NghiaKếtquảtiếpdântháng112012.aspx
Checked Out To: Tran Trong Nghia<Kếtquảtiếpdântháng112012Tran Trong Nghia
(More Items...)

 Kết quả tiếp dân

Thông báo số 114/TB-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số  74/TB-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 32/TB-UBND ngày 18/2/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 09/TB-UBND ngày 20/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 283/TB-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 259/TB-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 228/TB-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.