Thông báo chào hàng cạnh tranh 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng kính mời quý công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ “Gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa” cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

File Thông báo chi tiết
Phiếu Yêu cầu báo giá