Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
160/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 13/02/2020 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
153/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/01/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
144/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
83-KH/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/06/2018Nguyễn Vĩnh Phúc
Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
824-CV/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/04/2018Phan Văn Phấn
Đôn đốc việc thực hiện nghi thức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
23-TB/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/04/2018Nguyễn Vĩnh Phúc
Giới thiệu chức danh và chữ ký
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báo
Attachment
133-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/07/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Kết luận số 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
132-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/07/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
130-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/06/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Một số nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2013
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
128-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "hội nhập quốc tế"
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
127-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
126-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2013Phan Văn Phấn
Nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2013
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
125-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/05/2013Phan Văn Phấn
Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
124-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/05/2013Phan Văn Phấn
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
20-KH/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/05/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch-
Attachment
699-CV/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/05/2013Phan Văn Phấn
Tuyên truyền kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn-
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này