Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
148-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/08/2013Nguyễn Nghiêm
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
229-QĐ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/08/2013Nguyễn Quý Mỵ
Ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Đạ HuoaiQuyết định-
Attachment
147-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/08/2013Nguyễn Nghiêm
Tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/4/2013 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
146-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/08/2013Nguyễn Quý Mỵ
Kết quả kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" của Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
145-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2013Nguyễn Quý Mỵ
Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 12-KH/TU ngày 19/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 29/8/2011 của Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015"
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
144-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2013Nguyễn Quý Mỵ
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
143-BC/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2013Nguyễn Quý Mỵ
Tổng kết Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay.
Huyện ủy Đạ HuoaiBáo cáo-
Attachment
11-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/01/2013Trần Duy Hùng
Về thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết-
Attachment
10-NQ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/12/2012Trần Duy Hùng
Về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết-
Attachment
01-NQ/ĐHUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/08/2010Trần Duy Hùng
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ huyện Đạ Huoai
Huyện ủy Đạ HuoaiNghị quyết
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này