Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
496/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2020Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
396/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/04/2020Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
4434/CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/04/2020Trần Văn Hiệp
Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
388/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/03/2020Hoàng Liên
Báo cáo Công tác dân vận quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
1991/QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/03/2020Nguyễn Xuân Tiến
Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuyết địnhXây dựng Đảng
Attachment
11/TB-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/03/2020K' Mák
Thông báo kết luận phiên họp lần thứ 32 của Chủ tịch HĐND tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngThông báoXây dựng Đảng
Attachment
468/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/03/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 02/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
623/BC-BCSDTUBUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/02/2020Phan Văn Đa
Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
160/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 13/02/2020 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
119/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnKinh tế
Attachment
584/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
461/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Phạm Ngọc Hà
Báo cáo tháng 01/2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
153/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/01/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
506/UBND-TKCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/01/2020Đoàn Văn Việt
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố
Công vănKinh tế
Attachment
278/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/01/2020Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
967/BCĐUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/01/2020Nguyễn Thị Lệ
Chương trình công tác Ban Chỉ dạo QCDC tỉnh năm 2020
Ban Dân vận Tỉnh ủyChương trìnhXây dựng Đảng
Attachment
966/CV/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/01/2020Nguyễn Thị Lệ
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Ban Dân vận Tỉnh ủyQuyết địnhXây dựng Đảng
Attachment
346/TB/UBKTTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/01/2020Dương Công Hiệp
Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ủy viên UBKTTU
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báoXây dựng Đảng
Attachment
267/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/12/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 11,nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
446/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
108/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/11/2019Trần Văn Hiệp
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị "về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchKinh tế
Attachment
579/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/11/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
105/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2019Trần Đức Quận
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
10/QC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/10/2019Nguyễn Xuân Tiến
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy chếXây dựng Đảng
Attachment
435/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 17/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 103-KL/TW ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
259/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận Quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
1631-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Vũ Kim Sinh
Triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/tW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông vănXây dựng Đảng
Attachment
430/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
144/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
569/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa X tại hội nghị ngày 29/8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
425/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
555/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
395/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
391/BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2019Trần Đức Quận
Báo cáo của BTVTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 09/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoKinh tế
Attachment
241/BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/05/2019Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
483-KL\TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/04/2019Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43, khóa X
Thành ủy Đà LạtKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
357-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/04/2019Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện quý I/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoXây dựng Đảng
Attachment
27-CT/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/01/2019Trần Đức Quận
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChỉ thịXã hội
Attachment
99/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
98/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
97/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
NQ sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều I, Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
96/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
95/2018/NQ-HĐND7Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
114/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtVăn hóa
Attachment
113/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thực hiện hợp nhất VPĐĐBQH, VPHĐND và VP UBND tỉnh thành văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
112/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
111/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXã hội
Attachment
110/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
109/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
107/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtXã hội
Attachment
106/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
105/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
104/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
103/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
102/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtVăn hóa
Attachment
101/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
100/2018/NQ-HĐNDUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ban an toàn giao thông cấp huyện; chi thực hiện nhiệm vụ khác phục vụ trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
330-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 18/08/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáoVăn hóa
Attachment
15-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtKinh tế
Attachment
08-QC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2018Trần Đức Quận
Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016-2021
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy chếXây dựng Đảng
Attachment
65-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện Nghị quyết 28-nQ/TW HN lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
64-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
63-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
KH thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạchXây dựng Đảng
Attachment
70-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trìnhXây dựng Đảng
Attachment
14-NQ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2018Nguyễn Xuân Tiến
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tỉnh ủy Lâm ĐồngNghị quyếtXây dựng Đảng
Attachment
423-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/10/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
201-BC/BDVTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/10/2018Hoàng Liên
Báo cáo công tác dân vận quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV.2018
Ban Dân vận Tỉnh ủyBáo cáo
Attachment
306-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/09/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
299-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/09/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
60-KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
297-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2018Trần Đức Quận
Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
2812-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/08/2018Trần Đức Quận
Về việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động các loại tội phạm
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
67-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/08/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 9/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
294-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo chuyên đề tháng 8/2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
2769-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Triển khai chứng thư số và chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
293-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trượng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
292-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
690-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/08/2018Trần Đình Văn
Thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngThông báo
Attachment
336-GM/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/08/2018Trần Đình Văn
giấy mời dự Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trực tuyến)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
2736-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/08/2018Trần Đình Văn
Về việc triển khai thực hiện kết luận số 414-KL/TU ngày 3/8/2018 của Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
414-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
290-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 7.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
66-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/07/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 8.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
285-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
283-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/07/2018Trần Đức Quận
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
402-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
280-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Trần Đức Quận
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
1014-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/06/2018Nguyễn Thanh Bình
Triển khai thực hiện chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông văn
Attachment
65-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/06/2018Trần Đình Văn
Chương trình làm việc tháng 7.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
64-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/06/2018Trần Đức Quận
Chương trình công tác quý III.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
83-KH/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/06/2018Nguyễn Vĩnh Phúc
Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngKế hoạch
Attachment
26-CT/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo phòng không nhân dân
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChỉ thị
Attachment
2625-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/06/2018Trần Đức Quận
Về việc quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1001-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/06/2018Vũ Kim Sinh
Triển khai thực hiện chương trình hành động số 63-CTr/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông văn
Attachment
63-CTr/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Chương trình hành động về xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân
Tỉnh ủy Lâm ĐồngChương trình
Attachment
272-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/06/2018Trần Đình Văn
Báo cáo tháng 5.2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
1125-QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/06/2018Nguyễn Xuân Tiến
Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuyết định
Attachment
271-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/05/2018Trần Đức Quận
Tình hình thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cùa Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
Attachment
267-BC/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/05/2018Trần Đức Quận
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngBáo cáo
1 - 100 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này