Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
06-QĐi/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Quy định về luân chuyển cán bộ
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định
Attachment
01-QĐ/TU Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/06/2017Trần Đức Quận
Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v ban hành văn kiện của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định
Attachment
005-QĐ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/08/2013Đ/c Lưu Tấn Huệ
Quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản, soạn thảo, phát hành, quản lý, khai thác văn bản của Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngQuy địnhXây dựng Đảng
Attachment
004-QĐ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/06/2013Đ/c Lưu Tấn Huệ
Quy định về việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn huyện Đơn Dương
Huyện ủy Đơn DươngQuy địnhXây dựng Đảng
Attachment
14-QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/05/2013Hoàng Sĩ Sơn
Quy định việc cung cấp thông tin cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (môi trường mạng Internet)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định-
Attachment
13-QĐ/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/04/2013Huỳnh Đức Hòa
Quy định về việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh
Tỉnh ủy Lâm ĐồngQuy định-
Attachment
003-QĐ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/01/2012Đ/c Thái On
Quy định về việc tham hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đối với đối tượng cán bộ và người có công cách mạng
Huyện ủy Đơn DươngQuy địnhXây dựng Đảng
Attachment
002-QĐ/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/11/2011Đ/c Lưu Tấn Huệ
Quy định về việc gửi, nhận, xử lý văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
Huyện ủy Đơn DươngQuy địnhXây dựng Đảng
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này