Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
119/KH/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Xuân Tiến
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnKinh tế
Attachment
584/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/02/2020Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
579/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/11/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
569/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/09/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa X tại hội nghị ngày 29/8/2019
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
555/KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/07/2019Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
483-KL\TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/04/2019Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 43, khóa X
Thành ủy Đà LạtKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
423-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/10/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
414-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
03/08/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
402-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/07/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
613-TB/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/05/2018Trần Đình Văn
Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu nhân dân năm 2018
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
332-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/04/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/03/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
326-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/04/2018Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13, khoá X
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
320-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đức Quận
Kết luận HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
320-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đức Quận
Kết luận Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
164-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/05/2017Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận của TTTU về Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
159-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/04/2017Trần Đức Quận
Kết luận của BTVTU về hội nghị tổng 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
148-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/04/2017Trần Đức Quận
Kết luận sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
141-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/03/2017Nguyễn Xuân Tiến
Kết luận Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận
Attachment
157-KL/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/05/2013Đ/c Thái On
Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Huyện ủy Đơn DươngKết luậnXây dựng Đảng
Attachment
318-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/05/2013Vũ Công Tiến
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận-
Attachment
317-KL/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/05/2013Vũ Công Tiến
Hội nghị sở kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngKết luận-
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này