Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
160/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/02/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 13/02/2020 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
153/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/01/2020Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
144/HD/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2019Nguyễn Vĩnh Phúc
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2019
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
05-HD/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/03/2015Đ/c Thái On
Hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý váo các dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp
Huyện ủy Đơn DươngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
04-HD/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/11/2014Đ/c Thái On
Hướng dẫn nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 15/3/2007 của Huyện ủy
Huyện ủy Đơn DươngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
133-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/07/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Kết luận số 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
132-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/07/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
130-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/06/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Một số nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2013
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
128-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "hội nhập quốc tế"
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
127-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/05/2013Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
126-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/05/2013Phan Văn Phấn
Nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2013
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
125-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/05/2013Phan Văn Phấn
Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
124-HD/TGUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/05/2013Phan Văn Phấn
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngHướng dẫn-
Attachment
03-HD/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/09/2012Đ/c Thái On
Hướng dẫn kiểm điểm, phê bình và tự phê bình đối với tập thể, cá nhân các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cùa huyện
Huyện ủy Đơn DươngHướng dẫnXây dựng Đảng
Attachment
02-HD/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/08/2012Đ/c Thái On
Hướng dẫn nội dung, thời gian và cụ thể thêm một số thành phần góp ý cho tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện
Huyện ủy Đơn DươngHướng dẫnXây dựng Đảng
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này