Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập

 Tư liệu - Văn kiện Đảng

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Trích yếuFilter
Attachment
4434/CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/04/2020Trần Văn Hiệp
Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
506/UBND-TKCTUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/01/2020Đoàn Văn Việt
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 166/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố
Công vănKinh tế
Attachment
1631-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/10/2019Vũ Kim Sinh
Triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/tW của Bộ Chính trị
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông vănXây dựng Đảng
Attachment
2812-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/08/2018Trần Đức Quận
Về việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động các loại tội phạm
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
2769-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15/08/2018Trần Đình Văn
Triển khai chứng thư số và chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
336-GM/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/08/2018Trần Đình Văn
giấy mời dự Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trực tuyến)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
2736-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/08/2018Trần Đình Văn
Về việc triển khai thực hiện kết luận số 414-KL/TU ngày 3/8/2018 của Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1014-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29/06/2018Nguyễn Thanh Bình
Triển khai thực hiện chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông văn
Attachment
2625-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/06/2018Trần Đức Quận
Về việc quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1001-CV/ĐUKUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/06/2018Vũ Kim Sinh
Triển khai thực hiện chương trình hành động số 63-CTr/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhCông văn
Attachment
2554-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/05/2018Trần Đình Văn
Đính chính nội dung làm việc chương trình tháng 6.2018
Công văn
Attachment
824-CV/BTGTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/04/2018Phan Văn Phấn
Đôn đốc việc thực hiện nghi thức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
968-CV/VPTUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/04/2018Lâm Thị Thúy Phương
Đề nghị cung cấp thông tin
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
2377-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/03/2018Trần Đình Văn
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng phần mềm ứng dụng CNTT
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1586-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/05/2017Trần Đức Quận
Công vắn của BTVTU v/v thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1530-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/04/2017Trần Đức Quận
Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1336-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/02/2017Trần Đức Quận
Công văn của BTV Tỉnh ủy vv/ thực hiện CHỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông văn
Attachment
1269-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/01/2017Trần Đức Quận
Công văn của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v đón tết Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (03/02)
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0308-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/01/2017Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bì thư
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0307-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/01/2017Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc tiếp tục thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0306-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/01/2017Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0304-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/01/2017Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc mở lớp học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (đợt cuối)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
1227-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/12/2016Trần Đức Quận
Công văn của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v tổ chức Tết năm 2017
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
1226-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/12/2016Trần Đức Quận
Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tiếp tục thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0298-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0297-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0294-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc dừng thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0293-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUQS, ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0292-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc bổ sung kiểm điểm đảng viên cuối năm
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0291-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/12/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0290-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0289-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0288-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/12/2016Đ/c Hà Công
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0287-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/12/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc chấn chỉnh chế độ báo cáo công tác Nội chính
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0283-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc thống nhất chủ trương triển khai chương trình phòng, chống HIV
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0282-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0279-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0278-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0277-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc phổ biến chuyên đề về phát triển mô hỉnh Hợp tác xã
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0276-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/11/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc xác nhận số lao động đề nghị cấp thẻ Bào hiểm y tế năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0275-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tham mưu dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch trên đại bàn huyện.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0274-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc triển khai kế hoạch số 15-KH/TU ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0273-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tham mưu dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0272-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tuyên truyền xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0271-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14/11/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đề nghị xây dựng báo cáo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0269-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc nghiên cứu, góp ý vào các dự thảo quy chế
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0268-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/11/2016Đ/c Hà Công
Công văn về việc sao gửi và chuẩn bị các điều kiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 kkhóa XII
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0267-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/11/2016Đ/c Hà Công
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0265-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/11/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc bổ sung thành phần phục vụ đoàn công tác của tỉnh
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0264-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc hưởng ứng, đóng góp quỹ "Vì người nghèo"
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0263-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc chỉ đạo thu ngân sách
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0262-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc góp ý xây dựng quy chế
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0261-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc góp ý xây dựng quy chế
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0246-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
01/11/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc nghiên cứu, góp ý vào các dự thào quy chế
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0244-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/10/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của 21/10/2011 của Ban Bí thứ Trung ương Đảng.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0243-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27/10/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Bộ Chính trị
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0241-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/10/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên giai đoạn 2016 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
1031-CV/TUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/10/2016Trần Đức Quận
Công văn của BTV Tỉnh ủy v/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư
Tỉnh ủy Lâm ĐồngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0130-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/05/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0129-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/05/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0128-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/05/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0124-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tuyên truyền cổ động trực quan nhân kỷ niệm các ngày Lễ và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong quý II/2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0123-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán, cây che bóng, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0121-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11/04/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0119-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0118-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn V/v tổ chức học tấp quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0117-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/03/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0115-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/03/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0114-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/03/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XII
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0111-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về về lập danh sách hộ gia đình, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào (DTTS) để cấp thẻ BHYT
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0108-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0106-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn V/v triển khai Hướng dẫn 02-HD/BTCTW về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0100-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
04/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn V/v chuẩn bị nội dung báo cáo công tác Nội chính quý I/2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0098-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0097-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/03/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc thống nhất chủ trương cho tổ chức lớp giảng viên kiêm chức đi nghiên cứu thực tế năm 2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0094-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/02/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tham mưu thực hiện kế hoạch số 11 -KH/TU ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0093-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24/02/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0092-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19/02/2016Đ/c Lê Đình Thọ
Công văn về việc tăng cường công tác quản lý Đảng viên
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0085-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc quán triệt thực hiện Hướng dẫn 20-HD/UBKTTW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0084-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20/01/2016Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác Bảo hiểm y tế
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0081-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đăng báo mời thầu mua xe ô tô
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0079-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội XII của Đảng và mừng xuân Bính Thân 2016
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0078-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc quán triệt, tuyên truyền các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 BCHTW (khóa XI) và Chỉ thị 04-CT/HU
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0075-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/01/2016Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc phân bổ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo quy định 99 QĐ/TW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0074-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
05/01/2016Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc quán triệt các văn bản công tác kiểm tra, giám sát
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0073-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
28/12/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và thời gian giải quyết đơn tư, tố cáo, khiếu nại
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0072-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/12/2015Đ/c Phan Hữu Hoàn
Công văn về việc học tập, quàn triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và các văn kiện Hội nghị lần thứ XII (đợt cuối)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0071-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22/12/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đăng ký nội dung hoạt động trong năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0070-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21/12/2015Đ/c Hà Công
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0068-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17/12/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc chuẩn bị nội dung báo cáo công tác Nội chính năm 2015
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0067-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/12/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc góp ý vào dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0054-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18/11/2015Đ/c Hà Công
Công văn về việc điều chỉnh lịch công tác
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0052-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0052-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0048-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
09/11/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn huyện
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0047-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/11/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên 2015
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0039-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/10/2015Đ/c Lưu Tấn Huệ
Công văn về việc phân công các cơ quan, ban ngành chuẩn bị các nội dung về chương trình hợp tác giữa huyện Đơn Dương và huyện Đăk Hà
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0037-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
08/10/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0035-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
02/10/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
Attachment
0033-CV/HUUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25/09/2015Đ/c Trương Văn Bình
Công văn về việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Huyện ủy Đơn DươngCông vănXây dựng Đảng
1 - 100 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này