Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập
Tư liệu - Văn kiện Đảng: 0041-KH/HU

Số/Ký hiệu

0041-KH/HU 

Ngày

16/09/2016 

Người ký

Đ/c Lưu Tấn Huệ 

Trích yếu

Kế hoạch triiển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

Cơ quan ban hành

Huyện ủy Đơn Dương 

Loại văn bản

Kế hoạch 

Lĩnh vực

Xây dựng Đảng 

Công báo số

 

Ngày phát hành công báo

 

Hiệu lực

Còn 
Attachments
41 KH-HU.pdf    
Created at 25/10/2016 7:11 SA  by Huyen uy Don Duong 
Last modified at 25/10/2016 7:11 SA  by Huyen uy Don Duong 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này