Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
noimg Số lượt truy cập
Tư liệu - Văn kiện Đảng: 0049-BC/HU

Số/Ký hiệu

0049-BC/HU 

Ngày

26/08/2016 

Người ký

Đ/c Lưu Tấn Huệ 

Trích yếu

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy và 09 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".

Cơ quan ban hành

Huyện ủy Đơn Dương 

Loại văn bản

Báo cáo 

Lĩnh vực

 

Công báo số

 

Ngày phát hành công báo

 

Hiệu lực

Còn 
Attachments
49 BC-HU.pdf    
Created at 19/10/2016 5:40 CH  by Huyen uy Don Duong 
Last modified at 19/10/2016 5:40 CH  by Huyen uy Don Duong 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này