Skip navigation links
Theo cơ quan ban hành
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Huyện ủy Đơn Dương
Huyện ủy Đạ Huoai
Huyện ủy Lạc Dương
Theo loại văn bản
Nghị quyết
Quy định
Kết luận
Thông báo
Kế hoạch
Công văn
Hướng dẫn
Báo cáo
Modify settings and columns
noimg Số lượt truy cập
Cơ quan ban hành
  
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1
Tỉnh ủy Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2
Ban Dân vận Tỉnh ủyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
5
Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8
Thành ủy Đà LạtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
9
Huyện ủy Đơn DươngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10
Huyện ủy Lạc DươngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11
Huyện ủy Đạ HuoaiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12
Thành ủy Bảo LộcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13
Huyện ủy Bảo LâmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14
Huyện Ủy Đức TrọngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15
Huyện ủy Di LinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16
Huyện Ủy Lâm HàUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17
Huyện Ủy Đam RongUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18
Huyện Ủy Đạ TẻhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
19
Huyện Ủy Cát TiênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24
Ban Tổ chức - Huyện ủy Đơn DươngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25
Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm ĐồngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung Tâm Quản lý Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: contact@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này