UBND PHƯỜNG 5 TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “NÓI KHÔNG VỚI TÚI NI LON” 

Ngày 31/10/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN phường 5 phối hợp với Ủy ban nhân dân - UBMTTQ - Hội Cựu chiến binh - Đoàn thanh niên và công đoàn Phường 5 tổ chức xây dựng phong trào “Nói không với túi nilong” cho cán bộ công chức, nhân dân, hội viên phụ nữ trên địa bàn Phường 5.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, nhân dân, hội viên phụ nữ về tác hại của việc sử dụng túi nilong, về công tác chống rác thải nhựa và thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Phát huy vai trò trách nhiệm và nâng cao năng lực của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn phường trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, có các hoạt động phù hợp với tình hình tại tổ dân phố và chú ý tính thiết thực, bền vững, sự lan tỏa.

Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ công chức, nhân dân, hội viên phụ nữ về tác hại lâu dài của rác thải nhựa, túi nilon đến môi trường sống của con người; khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phát động 100% cán bộ công chức, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội CCB và Đoàn thanh niên gương mẫu đi đầu cũng như vận động người thân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon.Phối hợp ra quân làm vệ sinh thu gom rác thải, phối hợp với ban điều hành các tổ dân phố làm vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Tại buổi phát động Hội LHPN, UBND, UBMTTQVN phường, Hội CCB, Đoàn thanh niên và công đoàn phường 5 đã tặng hơn 100 giỏ nhựa cho hệ thống chính trị tổ dân phố, CBCC công đoàn phường, đoàn viên, hội viên và đại diện các hộ dân tham dự, góp phần thay đổi hành vi sử dụng túi nilong.

Đây là một hoạt thiết thực để bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.

 Các tin khác