Phường 11 hưởng ứng FESTIVAL Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 

Thông qua hoạt động này đã góp phần tạo môi trường xanh sạch đẹp đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ về giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan trên địa bàn phường.

Trong năm phường 11 đã vận động xã hội hóa trên 200 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để xây dựng đoạn đường hoa cẩm tú cầu, trồng chăm sóc hơn 5000 chậu hoa các loài như cúc thân gỗ, xác pháo, địa thảo, cẩm tú cầu, hồng leo, hồng tỉ mụi. Đoàn thanh niên phường đã tổ chức trồng 400 cây mai anh đào tại đồi Dã Chiến.

Một số hình ảnh hoạt động

Chăm sóc tiểu công viên hoa phường 11

 

Xã hội hóa trồng chăm sóc đoạn đường hoa cẩm tú cầu

CĐCS Phường 11 tôn tạo tiểu công viên trước trụ sở cơ quan phường 11

Đoàn Thanh niên phường 11 ra quân trồng cây

Trồng mai anh đào tại đồi Dã Chiến Phường 11

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019

 Các tin khác