Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp Ủy, Chính quyền phường 4 với MTTQ, các Đoàn thể CTXH và Nhân dân năm 2019 

Sáng này 22/10/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 4 tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Phường 4 năm 2019.

Ông Phan Ngọc Toàn - Chủ tịch UBMTTQ phường 4 phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương 9 tháng đầu và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2019.

Ông Nguyễn Minh Thiện - Chủ tịch UBND phường 4 báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN

Trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị mong muốn người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết một số nội dung liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân và những vấn đề mà nhân dân quan tâm như: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố; thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường xử lý vệ sinh môi trường; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tránh tình trạng vượt cấp; xử lý nghiêm tình trạng đậu đỗ xe và buôn bán lấn chiếm lòng lề đường…

Với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã tiếp thu và giải đáp cụ thể những kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để khắc phục, giải quyết sẽ đề xuất với các cơ quan cấp trên, phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong buổi đối thoại.

Thông qua hoạt động đối thoại, nâng cao hơn nữa trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường 4 và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của Phường 4./.

 Các tin khác