Phòng Quản lý Đô thị 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: 02 Đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt.

Điện thoại: 02633 822354.

Địa chỉ thư công vụ: qldtdalat@lamdong.gov.vn.

Số CBCC: 22 CBCC.

Vị trí - Chức năng:

Phòng Quản lý Đô thị: tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Lạt thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị, biển số nhà).

Phòng Quản lý Đô thị chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn  về chuyên môn của Sở Xây dựng và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Quản lý Đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.  

Vũ Xuân Hùng

Trưởng phòng

3822354

2.  

Nguyễn Dương Trung Hữu

Phó Trưởng phòng          

3.

Nguyễn Viết Quyền

Phó Trưởng phòng