Giới thiệu ứng dụng Du lịch thông minh 

Theo nguồn tin từ Bộ TT&TT, kết quả công bố Ứng dựng Công nghệ thông tin phát triển Chính phủ điện tử trong cơ quan nhà nước của Bộ TT&TT, Lâm Đồng đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, việc triển khai Đề án xây dựng “Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” cũng đang được phối hợp chặt chẽ, bổ sung và xây dựng kế hoạch chi tiết trên 9 lĩnh vực: Chính quyền số, quy hoạch đô thị, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, thành phố an toàn, y tế thông minh, giáo dục thông minh và môi trường.

Ngày 26 tháng 12 VNPT Lâm Đồng đã giới thiệu ứng dụng Du lịch thông minh tại Thành ủy Đà Lạt

Chi tiết xem tại: 

Giới thiệu ứng dụng Du lịch thông minh