BCH Đảng bộ 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA X
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

STT

CƠ QUAN/ HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

I

Thường trực Thành ủy

1.       

Đ/c Huỳnh Thị Thanh Xuân

Bí thư Thành ủy

2.       

Đ/c Đặng Quang Tú

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3.       

Đ/c Tôn Thiện San

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố

II

Ban Thường vụ Thành ủy

1.       

Ôn Hải Điệp

UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

2.       

Ngô Thị Mỹ Lợi

UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ

3.       

Đào Văn Nguyên

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

4.       

Nguyễn Tấn Vũ

UVBTV – Trưởng Công an Tp Đà Lạt

5.       

Phạm Thành Long

UVBTV – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tp

6.       

Phạm Thị Long

UVBTV – Bí thư Đảng ủy Phường 2

7.       

Nguyễn Văn Tới

UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

8.       

Nguyễn Quang Hải

UVBTV – Chủ tịch MTTQ VN Thành phố

III

Ban Chấp hành

1.       

Nguyễn Văn Bảo

UVBCH – Bí thư Đảng ủy Phường 9

2.       

Hồ Minh Châu

UVBCH – Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp

3.       

Nguyễn Đức Công

UVBCH – Chủ tịch Hội Nông dân Tp

4.       

Kră Jăn Ha Djiệp

UVBCH – Phó Chủ tịch UBND xã Tà Nung

5.       

Bùi Trung Đường

UVBCH – Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Tp

6.       

Trần Hà Lâm

UVBCH  - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tp

7.       

Hoàng Nhật Lệ

UVBCH – Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Tp

8.       

Huỳnh Thị Phương Linh

UVBCH – Bí thư Đảng ủy Phường 1

9.       

Trần Thị Vũ Loan

UVBCH – Chủ tịch UBND Phường 5

10.   

Nguyễn Hùng Minh

UVBCH – Chi cục trưởng Chi cục thuế Tp

11.   

Trần Đức Minh

UVBCH – Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Tp

12.   

Trần Đức Nam

UVBCH – Trưởng phòng Nội vụ Tp

13.   

Hoàng Bá Nguyên

UVBCH – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

14.   

Trần Văn Phương

UVBCH – Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Tp

15.   

Bùi Đức Rô

UVBCH – Phó Trưởng Công an Tp

16.   

Hà Phước Ta

UVBCH – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trưởng

17.   

Phan Cảnh Thiện

UVBCH – Chủ tịch UBND Phường 7

18.   

Hồ Tôn Thông

UVBCH – Chánh Văn phòng Thành ủy

19.   

Hoàng Trình

UVBCH – Chánh án Tòa án nhân dân Tp

20.   

Nguyễn Thị Hiếu Hòa

UVBCH – Giám đốc Trung tâm y tế Tp

IV

Văn phòng

1.       

Đ/c Hồ Tôn Thông

Chánh văn phòng Thành ủy

3.       

Đ/c Nguyễn Thị Bích Đào

Phó Chánh văn phòng Thành ủy

3.       

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chánh văn phòng Thành ủy

V

Ban Tuyên giáo

1.       

Đ/c Ôn Hải Điệp

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

VI

Ban Tổ chức

1.       

Đ/c Đặng Quang Tú

Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban

2.       

Đ/c Trinh Minh Lâm

Phó ban

VII

Ủy ban Kiểm tra

1.       

Đ/c Ngô Thị Mỹ Lợi

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

2.       

Đ/c Hoàng Bá Nguyên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

3.

Đ/c Đỗ Thị Hồng Quyên

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

VIII

Ban Dân vận

1.       

Đ/c Đào Văn Nguyên

Trưởng ban Dân vận Thành ủy

2.       

Đ/c Lê Văn Sinh

Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy

IX

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

1.       

Đ/c Trần Văn Phương

Phó Giám đốc Trung Tâm